interpelácie

Interpelácia vo veci hausbótov na Dunaji - adresát: minister vnútra SR

Vážený pán minister, po takmer troch rokoch si Vás opäť dovolím interpelovať vo veci tzv. hausbótov na dunajských ramenách pod Bratislavou. Kým pred troma rokmi bola situácia v tejto oblasti zlá, dnes je už absolútne neudržateľná.

Interpelácia vo veci výrubu časti lužného lesa v Rusovciach - adresát: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vážený pán minister, prednedávnom došlo k výrubu časti lužného lesa v bratislavskej Mestskej časti Rusovce. Vychádzajúc z mne dostupných informácií, prebehol tento výrub bez platného povolenia. Miestni aktivisti podali v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Interpelácia vo veci výrubu časti lužného lesa v Rusovciach - adresát: minister vnútra SR

Vážený pán minister, prednedávnom došlo k výrubu časti lužného lesa v k. ú. Rusovce (mestská časť Bratislavy). Pokiaľ som dobre informovaný, tento výrub prebehol bez platného povolenia. Miestni aktivisti podali v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Interpelácia vo veci výrubu časti lužného lesa v Rusovciach - adresát: minister životného prostredia SR

Vážený pán minister, prednedávnom došlo k výrubu časti lužného lesa v k. ú. bratislavskej Mestskej časti Rusovce. Dovoľte mi, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s nasledujúcimi otázkami:

Interpelácia vo veci kaštieľa v Rusovciach - adresát: minister kultúry SR

Vážený pán minister, ste tým členom vlády, ktorý je na čele rezortu, pod ktorý spadá aj pamiatková starostlivosť. Nepochybujem o tom, že dobre viete, že v zmysle príslušného zákona za stav pamiatky zodpovedá v prvom rade jej vlastník.

Interpelácia vo veci kaštieľa v Rusovciach - adresát: predseda vlády SR

Vážený pán predseda vlády, pokiaľ som dobre informovaný, vlastníkom Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Kaštieľ v Rusovciach je Vláda Slovenskej republiky. Ako právnik určite dobre viete, že v zmysle zákona za stav pamiatky zodpovedá v prvom rade jej vlastník. Je zrejmé, že vlastník uvedeného objektu svojím ignorantským postojom k tejto významnej pamiatke spôsobil obrovské kultúrne i hospodárske škody a zároveň flagrantne porušil zákon.

Finančné náhrady podľa zákona o ochrane prírody a krajiny: interpelácia adresovaná MŽP SR

Z mne dostupných informácií vyplýva, že ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu nemá vyhotovený zoznam pozemkov v zmysle citovaného ustanovenia § 61 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ako ani nemá vypočítanú výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných náhrad podľa ustanovenia § 61 ods. 5 zákona o ochrane prírody.

Sandberg: poslanec NR SR Mikuláš Huba interpeluje ministra Petra Žigu

Vážený pán minister, predpokladám, že viete, že Sandberg (bratislavská Mestská časť Devínska Nová Ves) je mimoriadne významnou a zároveň na ľudské zásahy veľmi citlivou paleontologickou lokalitou, ktorá je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární: Poslanec NR SR Mikuláš Huba apeluje na predsedu vlády SR Roberta Fica

Žiadam vládu SR a Vás osobne, aby ste vo vzťahu k Ukrajine aj príslušným medzinárodným inštitúciám s maximálnym dôrazom a naliehavosťou uplatnili práva Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru z Espoo a nedovolili predĺžiť prevádzku 15 ukrajinských jadrových reaktorov bez uskutočnenia cezhraničného posúdenia vplyvov na životné prostredie, v zmysle príslušných medzinárodných a slovenských právnych predpisov.

Odpoveď ministra Kaliňáka na interpeláciu poslanca Hubu

Odpoveď p. ministra R. Kaliňáka na interpeláciu poslanca M. Hubu ohľadom odhalenia pamätníka V. Biľakovi.

Text interpelácie tu.

Odpoveď tu: Interpelacia

Stránky