interpelácie

Aké sú hlavné dôvody preferovania povrchového variantu úseku Turany - Hubová?

Vážený pán
Ing. Ján Počiatek, MBA
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Nežiaduci postup Ministerstva životného prostredia SR pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vážený pán
Ing. Peter Žiga, PhD.
Minister životného prostredia SR

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si dovoľujem obrátiť sa na Vás s nasledovnou interpeláciou.

Stránky