interpelácie

Interpelácia ministra školstva - vec: environmentálna výchova a vzdelávanie

Vážený pán minister,
predpokladám, že sa zhodneme na tom, že environmentálna výchova a vzdelávanie majú svoje veľmi významné a nezastupiteľné miesto v systéme všetkých druhov a stupňov škôl v Slovenskej republike. Je to fakt daný už samotnou pretrvávajúcou disproporciou medzi stavom životného prostredia a jeho dopadmi na zdravie ľudí na jednej strane a medzi úrovňou environmentálnej gramotnosti najširšej populácie na strane druhej.

Interpelácia na tému Slatinka: odpoveď na odpoveď

Z uvedených dôvodov nepovažujem Vašu odpoveď, vážený pán minister, za uspokojivú a žiadam pani predsedajúcu, aby dala hlasovať o mojom návrhu, nezobrať túto odpoveď na moju interpeláciu na vedomie.

Tri interpelácie na tému avizovaných ZOH 2022

Člen poslaneckého klubu OĽaNO a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanec Mikuláš Huba sa s interpeláciami obrátil na premiéra a ďalších dvoch členov vlády, aby vysvetlili svoje vyhlásenia v súvislosti s deklarovaným zámerom uchádzať sa o spoluorganizovanie Zimných olympijských hier v roku 2022.

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti ZOH 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, v súvislosti s avizovanou kandidatúrou Slovenskej republiky na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier 2022 si Vás dovoľujem interpelovať so žiadosťou o poskytnutie výsledkov štúdie ekonomickej uskutočniteľnosti, návratnosti vložených investícií a dlhodobej ekonomickej udržateľnosti celého projektu ZOH 2022.

ZOH 2022 v Tatrách - INTERPELÁCIA predsedu vlády SR

Vážený pán predseda vlády, podľa tlačovej agentúry SITA ako aj servera aktualne.sk ste na margo prípadnej kandidatúry Slovenska na spoluorganizovanie Zimných olympijských hier v roku 2022 povedali tieto slová: „My do toho pôjdeme. Či ten materiál bude, alebo nebude prerokovaný vo vláde, určite pánovi premiérovi Donaldovi Tuskovi poviem, že vláda Slovenskej republiky oficiálne podporí túto kandidatúru.“

Zimné olympijské hry 2022 - INTERPELÁCIA

Vážený pán minister, dovoľujem si Vás interpelovať vo veci ekologicko-environmentálnych aspektov Zimných olympijských hier 2022 (ZOH), keďže rozhodnutie kandidovať na ne nedávno verejne oznámil predseda Vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico.

Vodné dielo Slatinka - interpelácia

Najzásadnejšia je otázka, prečo ministerstvo, ktoré má povinnosť prírodu chrániť, podporuje jej devastáciu, a to aj v prípade vzácnych území európskeho významu? V tomto konkrétnom prípade som totiž predpokladal, že po 18 rokoch polemík na tému VD Slatinka bude dostatočne jasné - a to v prvom rade MŽP SR a ŠOP SR - prečo je prírodu a krajinu v lokalite Slatina potrebné chrániť, a nie zničiť.

Školské ovocie - interpelácia členov vlády

Interpelácia vo veci implementácie schémy školského ovocia na Slovensku, adresovaná Prof. Ing. Ľubomírovi Jahnátkovi, CSc.
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc. ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Interpelácia: hluk z leteckej prevádzky

Interpelácia: hluk z leteckej prevádzky na letisku Trenčín počas dní pracovného pokoja a dní pracovného voľna, adresovaná Ing. Jánovi Počiatkovi, ?ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a JUDr. Zuzane Zvolenskej, ministerke zdravotníctva SR.

Interpelácia: znečisťovanie ovzdušia v Ružomberku

Interpelácia členov vlády vo veci vypúšťaných emisií a meraných imisií v meste Ružomberok, smerovaná Ing. Tomášovi Malatinskému
ministrovi hospodárstva SR, JUDr. Zuzane Zvolenskej, ministerke zdravotníctva SR a Ing. Petrovi Žigovi, PhD., ministrovi životného prostredia SR.

Stránky