interpelácie

Interpelácia podpredsedu vlády Ľubomíra Vážneho vo veci tzv. modernizácie železnice v Trenčíne a okolí

Vážený pán podpredseda vlády, dovoľte, aby som sa na Vás cestou interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami:
...4. V akom štádiu je vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) ohľadne kartelových dohôd pri modernizácii železníc na Slovensku? Je medzi tými železničnými úsekmi aj úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá?

Interpelácia ministra dopravy Jána Počiatka vo veci tzv. modernizácie železnice v Trenčíne a okolí

Vážený pán minister, dovoľte, aby som sa na Vás cestou interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami:
1. Z akých zdrojov je financovaná aktuálna stavba - projekt "modernizácie železnice" v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá?...

Nelegálny výrub lesného porastu na bratislavskej Kolibe: interpelácia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Vážený pán minister, ako ste iste informovaný, v uplynulých týždňoch došlo k nelegálnym výrubom lesných porastov v lokalite Koliba v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Nelegálny výrub lesného porastu na bratislavskej Kolibe: interpelácia ministra vnútra

Vážený pán minister, vzápätí po medializácii nelegálnych výrubov stromov veľkého rozsahu na bratislavskej Kolibe ste sa v súvislosti s nečinnosťou privolanej polície vyjadrili, že dokumenty, na základe ktorých sa polícia rozhodla nedať pokyn na (po)zastavenie tejto protiprávnej činnosti veľkého celospoločenského dosahu, boli sfalšované.

Nelegálny výrub lesného porastu na bratislavskej Kolibe: interpelácia ministra životného prostredia

Vážený pán minister, v krátkom čase po schválení novely zákona o ochrane prírody a krajiny je slovenská verejnosť konfrontovaná s početnými výrubmi stromov na rôznych miestach Slovenska. Následkom sú kritické reakcie nielen ochrancov prírody, ale aj mnohých radových občanov, najmä obyvateľov a obyvateliek dotknutých lokalít.

Z vystúpenia M. Hubu v bode Písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov NR SR na 29. schôdzi NR SR 6. 2. 2014

134-copy_0

...V uplynulom období som predsedovi a ostatným členom vlády adresoval dovedna sedem interpelácií. Zoznam odpovedí na ne v chronologickom poradí sa dá nájsť v tlači 817, ktorú máme na svojich laviciach.

Začnem, ak dovolíte, odpoveďou  na moju interpeláciu z  11. novembra 2013, ktorú som adresoval  predsedovi vlády a v ktorej sa písalo:

„Vážený pán predseda vlády,

Pán premiér, chcete mať nový stavebný zákon čo najskôr, alebo čo najlepší?

Vážený pán predseda vlády,

na pôde Národnej rady Slovenskej republiky sa 17. októbra 2013 uskutočnil odborný seminár a panelová diskusia na tému pripravovaného vládneho návrhu nového stavebného zákona.

Budete v kauze emisie dôsledný, pán minister?

Vážený pán minister,
prednedávnom sme sa mali možnosť z médií dozvedieť, že polícia zastavila vyšetrovanie kauzy nevýhodného predaja emisných povoleniek firme Interblue Group, ako aj to, že Vy, resp. Vami vedený rezort životného prostredia, ste sa proti takémuto rozhodnutiu policajných orgánov odvolali.

Nikomu nechýbajú milióny, o ktoré sme prišli v emisnej kauze?

Vážený pán podpredseda vlády a minister financií,

v súvislosti s nadchádzajúcim rokovaním o návrhu Zákona o štátnom rozpočte na r. 2014 v Národnej rade Slovenskej republiky si Vás dovoľujem interpelovať s otázkou, či Vám na príjmovej strane rozpočtu nechýba cca 65 miliónov eur, ktoré sú Slovensku dlžné osoby zodpovedné za nevýhodný predaj emisných povoleniek firme Interblue Group.

Čo je trestný čin, ak nie ochudobnenie štátu o 65 miliónov?

Vážený pán minister,
pred niekoľkými týždňami slovenskú verejnosť prekvapila a znepokojila správa o tom, že polícia, spadajúca pod Váš rezort, zastavila vyšetrovanie kauzy nevýhodného predaja emisných povoleniek, pri ktorej došlo k poškodeniu štátu minimálne o 65 mil. eur, nepočítajúc náklady

Stránky