Erika Jurinová

Ponuka stretnutia na parlamentnej pôde stále platná

Pozvánka na seminár "Tretí sektor: potenciálny partner parlamentu". Aktuálne výzvy pre občiansku spoločnosť vo svetle nedávnej výročnej konferencie tretieho sektoru.

Libreto: Tretí sektor patrí všade vo svete k hlavným aktérom rozvoja občianskej spoločnosti. Zároveň je významným partnerom ostatných kľúčových sektorov spoločnosti.

Dni vidieka v Národnej rade SR s mottom "Ženy do voza i do koča"

V týždni od 26. do 30. novembra 2012 prebehli na pôde Národnej rady SR už 11. Dni vidieka, spoluorganizované Vidieckym parlamentom (www.vipa.sk) a Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Celý týždeň boli prístupné výstavy Detvianskej umeleckej kolónie, súťaže Dedina roka Slovenskej agentúry životného prostredia a súťaže BIOpotraviny roka Centra environmentálnych aktivít. Tohtoročným mottom „Ženy do voza i do koča“ ?organizátori vzdali hold nezastupiteľnej úlohe žien na rozvoji vidieka a celého agrosektoru.

Tlačová správa: V parlamente o Summite Rio+20 a Svetovom dni životného prostredia

RIO+20
20. júna 2012, teda 20 rokov po pamätnom Summite Zeme, sa v Rio de Janeiro začne Summit o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Predpokladá sa na ňom účasť najvyšších predstaviteľov členských štátov OSN, vrátane kľúčových svetových lídrov. Generálny tajomník OSN  Pan-ki-moon označil toto podujatie za udalosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu.

[firstchapter:V parlamente o Summite Rio+20]

Otvorme parlament ľuďom! (Otvorený list predsedom poslaneckých klubov)

Dňa 26. apríla 2012 sa z iniciatívy poslanca Mikuláša Hubu a pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej uskutočnilo stretnutie  poslancov a poslankýň zvolených za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)  s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) v Slovenskej republike. Stalo sa tak v snahe hľadať nové formy partnerskej spolupráce, politickej kultúry, podpory rozvoja občianskej spoločnosti a otvárania parlamentu ľuďom.

Otvorme parlament ľuďom

Informácia zo stretnutia poslancov a poslankýň NR SR s mimovládnymi organizáciami

Diskusia o spolupráci pri rozvoji občianskej spoločnosti - pozvánka na 26. 4. 2012

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s diskusiou o možnostiach komunikácie a spolupráce pri rozvoji občianskej spoločnosti a zvyšovaní kvality života na Slovensku.

Osobitný dôraz chceme klásť na uplatňovanie ľudských a občianskych práv, charitatívnu činnosť, aktivity v sociálnej oblasti a ochranu prírody a životného prostredia v praxi.

Považujeme za prirodzené, že pri realizácii tejto agendy na pôde NR SR majú poslanci a poslankyne partnersky spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

Pracovné stretnutie o budúcnosti Slovenska a Dni Zeme na pôde parlamentného výboru

V utorok, 17. 4. 2012, sa na pôde Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie stretli pri príležitosti 10. výročia prijatia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky v Národnej rade SR  hlavní riešitelia a koordinátori tvorby tohto významného strategického dokumentu. Diskutovali o tom, čo tento strategický dokument pre Slovenskú republiku znamená a ako sa v priebehu uplynulej dekády plnil, resp. neplnil.

Stránky