Diskusné príspevky

Moratórium na ťažbu je „čistejší“ nástroj ako referendum

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k novele geologického zákona na 35. schôdzi NR SR.

Inflácia skrátených konaní je nebezpečná

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu o novele geologického zákona na 35. schôdzi NR SR.

Rád budem robiť „poštára“ občanom, keď ma o to požiadajú

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o ťažbe uránu na 35. schôdzi NR SR.

Jeden čihy, druhý hota!

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu zákona o ťažbe uránu na 35. schôdzi NR SR.

Prečo nebudem hlasovať ZA?

...Neuralgickým bodom rozpravy o novele ústavy sú navrhované previerky sudcov. Sú na ne diametrálne odlišné názory a zo strany sudcov zaznievajú obavy. Zdanlivo paradoxne s týmito obavami neprichádzajú ani tak tí, ktorých by sa malo naše súdnictvo zásluhou previerok zbaviť, ale prichádzajú skôr zo strany tých čestných, statočných a zároveň nepohodlných sudcov a sudkýň, ktorí a ktoré stav nášho súdnictva otvorene kritizujú.

Teda, keď už previerky, tak v prvom rade „tých hore“, ktorí budú následne preverovať „tých dolu“.

Sofiina voľba na pokračovanie

Z vystúpenia M. Hubu v rozprave k návrhu na skrátené konanie k zákonu o prevode pôdy na 35. schôdzi NR SR.

Vláda nás opäť stavia pred dilemu

Z vystúpenia M. Hubu k vládnemu návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Re: Korzár: Lanovku medzi Skalnatým plesom a Hrebienkom stopli

Tatranskí poslanci zamietli aj plány na novú zjazdovku a parkoviská v Tatranskej Lomnici.

Naše verejné priestory v teórii a praxi

Nie som architekt, urbanista, územný plánovač, ale ani komunálny politik či úradník, zodpovedný za stav verejných priestorov v niektorom zo slovenských sídiel. Ak sa napriek tomu odvažujem vyjadrovať sa k tejto téme, je to preto, lebo ako občan a občiansky aktivista sa za zachovanie verejných priestorov zasadzujem už celé desaťročia.

Absenciou zákona o krajine vzniklo právne vákuum

Úvodné slovo M. Hubu, predkladateľa novely zákona o ochrane prírody a krajiny na 33. schôdzi NR SR.

Stránky