Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

STANOVISKO ZO SZOPK KOŠICE 2013 K ROZHODNUTIU MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRERUŠIŤ KONANIE O URČENÍ PRIESKUMNÉHO ÚZEMIA „KAMENNÉ“

Týždeň po tom, čo bola v médiách zverejnená informácia o údajnom zastavení konania o novom prieskumnom území Kamenné (http://kosice.korzar.sme.sk/c/7899607/ludovika-energy-dostala-od-rezortu-stop-aj-na-dalsi-prieskum-na-jahodnej.html) vysvitlo, že ministerstvo životného prostredia uvedené konanie v skutočnosti len prerušilo! (vyplýva to z rozhodnutia ministerstva, ktoré ZO SZOPK Košice 2013 získala na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

Dikcia Geologického zákona je pritom jednoznačná: (viď § 23 ods. 11): Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak e) v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na využitie výsledkov geologických prác, a ak f) objednávateľ nezabezpečil vyhodnotenie výsledkov geologických prác v inom prieskumnom území, ktorého bol držiteľom, a neodovzdal záverečnú správu podľa § 19.

Naviac, ministerstvo životného prostredia nerozhodlo vo veci navrhovaného prieskumného územia Kamenné bezodkladne, hoci všetky rozhodujúce skutočnosti boli ministerstvu známe už v deň podania návrhu. Podľa názoru ZO SZOPK Košice 2013 zbytočné čakanie od 20.04.2015 (dátum podania žiadosti o určenie prieskumného územia) až do 25.06.2015 (dátum vydania rozhodnutia o prerušení konania) bolo úmyselnou ústretovosťou ministerstva voči banskej prieskumnej spoločnosti.

Predpokladáme, že čas, ktorý ministerstvo takýmto postupom Ludovike darovalo jej má slúžiť na to, aby sa pripravila na boj na dvoch frontoch: 1. súdny proces o prieskumné územie Čermeľ-Jahodná a paralelne – 2. doplnenie návrhu na určenie prieskumného územia Kamenné. Tu sa budú snažiť presvedčiť ministerstvo o tom, že nerasty vzácnych zemín „nie sú rádioaktívne“ – napriek tomu, že odborné stanoviská expertov vypovedajú o opaku. Ministerstvo spolu s Ludovikou sa takýmto „kreatívnym“ výkladom zákona snažia dostať samosprávy (obce a kraj) mimo hry a nepriznať im postavenie účastníkov konania, na ktoré majú mať v zmysle geologického zákona nárok.

Každý kto v Košiciach uveril schránkovému letáku Richarda R., hlásajúcemu že „Urán zastavený“ by si mal zložiť ružové okuliare. Ťažiari a ich politickí podporovatelia sa totiž uránu na Jahodnej nevzdávajú a „zastavený“ v skutočnosti znamená len „prerušený“.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
predseda SZOPK ZO Košice 2013