Stanovisko k dlhodobému ignorovaniu odbornosti

26. 1. 2017 (S-O-S) - S odvolaním sa aj na 40 výročie Charty 77, ktorá počas doby svojho pôsobenia vydala desiatky stanovísk k aktuálnym spoločenským problémom, podpísalo 62 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (vo viacerých prípadoch osobností s najvyššími vedeckými a pedagogickými hodnosťami a titulmi) stanovisko, upozorňujúce na dlhodobé ignorovanie odborníkov a odbornosti v tomto štáte. V stanovisku sa spomínajú viaceré konkrétne príklady toho, ako decízna sféra ignorovala/ignoruje, ba dokonca konala a koná v úplnom rozpore s odporúčaniami odborníkov, čo neraz malo a má za následok ďalekosiahle a nezvratné zmeny a škody.

Takéto rozhodnutia, ignorujúce a popierajúce odbornosť, sa zväčša prijímajú bez dôkladného oboznámenia sa s argumentmi odborníkov a bez adekvátnej diskusie a poctivého hľadania pravdy či optimálneho riešenia. Odborné stanoviská sa skrátka rešpektujú len vtedy, keď vyhovujú straníckym či osobným záujmom mocných, alebo keď sa za ne postavia desaťtisíce ľudí, či pohrozí Brusel alebo Štrasburg.

Ako uvádzajú signatári a signatárky stanoviska, vyjadrujú sa iba k oblasti, v ktorej pôsobia a s ktorou majú bezprostrednú skúsenosť. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou však niečo podobné platí aj o ostatných oblastiach: „Len v nám dôverne známej sfére by sme vedeli vymenovať niekoľko stoviek vedcov, odborníkov či expertov, stanoviská a odporúčania ktorých boli odignorované, prekrútené alebo sa dokonca rozhodovalo v priamom protiklade k nim. Časť z nich za ne dostala aspoň zaplatené, iní ani to,“ uvádza sa okrem iného v stanovisku Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S).

Ako konštatuje iniciátor stanoviska a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu prof. Mikuláš Huba„Jedným z najväčších omylov a hriechov prakticky všetkých ponovembrových vládnych garnitúr (o tých prednovembrových ani nehovoriac) je plytvanie odborným potenciálom a ochotou našich vedcov a ďalších odborníkov, ktorí venovali snahe pomôcť tejto krajine státisíce hodín zo svojho vzácneho (lebo kvalifikovaného) času. Prečo je to tak? Dôvodov je určite viacero. Od toho, že politici (česť výnimkám) jednoducho nie sú natoľko vzdelaní a rozhľadení, aby rozumeli odborníkom a zároveň sú príliš pohodlní na to, aby sa dovzdelali (a príliš ješitní na to, aby si dali poradiť), cez to, že majú svoje zištné záujmy a z odborných argumentov si účelovo vyberajú len to, čo sa im momentálne hodí, až po apriórne podozrievanie vedcov a ďalších odborníkov ako "nebezpečných" nositeľov kritického myslenia.“ 

„Sme presvedčení, že mladí a talentovaní vedci a ďalší odborníci odchádzajú zo Slovenska nielen pre mizerné platy a podmienky na svojich pracoviskách, ale aj preto, lebo vidia, že odborný názor sa tu zväčša ignoruje alebo účelovo prekrúca a zneužíva. O tom, prečo je to tak a ako to urýchlene zmeniť, by sme mali uvažovať spoločne. Lebo súčasný prístup moci k vedcom a ďalším odborníkom je dlhodobo neudržateľný,“ konštatuje sa v závere stanoviska.

Za signatárov/ky stanoviska:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - mikulas.huba2@gmail.com (kontaktná osoba)