Spomienkovo-analyticko-vizionárske stretnutie "zelených aktivistov a aktivistiek"

Bratislava, 26. 1. 2015

Zaradenie:
Miesto: