Slovenský ochranársky snem: stručná a neúplná rekapitulácia k 20. 3. 2017

Okrem prvých stretnutí v Pisztoryho paláci a na Devíne (pozri Devínska ochranárska iniciatíva!):

- anketa, s ktorou sme sa obrátili na viac ako 300 aktívnych ochranárov/ochranárok na celkom Slovensku a výsledky ktorej sú Vám k dispozícii, nominácia 172 osobností z ochranárskej komunity, ktoré získali Vašu najväčšiu dôveru a následný vznik 102 členného (v súčasnosti 98-členného, neskôr 97-členného a od 15.3. 110- členného) grémia z tých z nás, ktorí/ktoré sme dostali dostatočný počet hlasov a prejavili sme záujem byť členmi/členkami S-O-S,

- Maestro Fero Guldan vyhotovil dekréty zakladajúcich členov/členiek v podobe originálnych grafických listov,

- okrem toho sme mali 14 pracovno-spoločenských stretnutí (z toho polovicu mimo Bratislavy),

- postupne vznikli a odsúhlasili sme si niektoré základné dokumenty a prezentačné výstupy,

- motívy vzniku a naše ciele sme sa snažili zhrnúť v rozhovore Medal – Huba i v súhrne odpovedí na najčastejšie otázky, určenom novinárom,

- všetko toto a mnoho ďalšieho v rozsahu stoviek textov sa dá nájsť na našej webstránke www.ochranari.sk,

- facebooková skupina Slovenský ochranársky snem (pôvodne uzavretá) už tiež slúži verejnosti,

- intenzívna interná komunikácia prebieha na internetovej konferencii,

- veľa času a energie sme v spolupráci najmä s Danom Lešinským a Ľubou Trubíniovou venovali hodnoteniu predchádzajúcej II. vlády Roberta Fica,

ale najmä programom strán, ktoré sa uchádzali o priazeň voličov vo voľbách 2016 a následne i programovému vyhláseniu novovzniknutej vládnej koalície,

- v júni, v predvečer letného slnovratu, bol S-O-S spoluorganizátorom prvého Ochranárskeho slnovratu, na ktorom sme okrem iného vymenovali dvoch ambasádorov a jednu ambasádorku pre životné prostredie,

- okrem toho pozývanie členov a členiek S-O-S na množstvo ďalších akcií:

1. Deň Zeme a Živá reťaz pri ostrove Sihoť - 22. 4. 2016

2. Dunajský pochod po 30. rokoch - 1. 5. 2016

3. Ochranársky slnovrat

4. Vavrouškov memoriál spolu so seminárom o krajine a environmentálnej výchove.

5. Brigády na dreveniciach.

6. Brigáda na cintoríne Kozia brána.

7. Vernisáž Fera Guldana v Bisle

8. Ochranárske Vianoce.

9. Vernisáž a krst knihy v Rybárskom cechu.

10. Exkurzie.

11. Jarná ochranárska rovnodennosť ai.

- list po roku a anketa pre členov a členky s-o-s,

- doplňujúce voľby členov a členiek,

- 13 vyhlásení a stanovísk s rukopisom s-o-s. Podpora členov a členiek má rastúcu tendenciu. Posledné tri z nich dokonca získali "ústavnú väčšinu". Maximálnu podporu získalo Stanovisko k ignorovaniu odbornosti, kde sa podpora blíži k 70 percentám.

 

M. Huba: Informácia na výročné stretnutie s-o-s, 20. 3. 2017

 

 

 

 

 

 

Zaradenie článku: