Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Seminár o pripravovanom novom stavebnom zákone - všetko v jednom

Seminár a diskusné fórum Očakávané pozitíva a možné slabiny nového stavebného zákona sa uskutočnil 17. 10. 2013 (vo štvrtok), 12.00 – 15.00 h v kinosále NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava.

Iniciátormi a organizátormi boli: Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Igor Hraško, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, v spolupráci s Geografickým ústavom SAV, Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku – ZUUPS a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život – STUŽ/SR.

 Program:

Otvorenie:  (poslanec NR SR): úvodný príspevok

1385785_455424464570601_1651319920_n

Úvodný panel:

František Palko (štátny tajomník MDVRR SR): Aktuálny stav návrhu nového stavebného zákona po verejnej diskusii: stav_zakon_MDVRR_Palko_prezdsc_2778

Maroš Finka (Ústav manažmentu STU): Význam územného plánovania vo výstavbe: stav_zakon_Finka_STU_uzemne_planovanie

dsc_2793

Bohuš Kováč (Slovenská komora architektov): Stanovisko SKA k návrhu Stavebného zákona:

stav_zakon_SKA_SKSI_KGK_stanovisko_dec_2012

stav_zakon_SKSI_ZSPS_ZMOS_KGK_pripomienky_dec_2012

dsc_2797

Anna Dobrucká (ZUUPS): Krajina – súčasť stavebného procesu: stav_zakon_Dobrucka_prez

dsc_2806

Marián Minarovič (generálny sekretár Únie miest Slovenska): Pohľad Únie miest Slovenska na návrh nového stavebného zákona 

stav_zakon_Minarovic_UMS_prez,

stav_zakon_UMS_pripomienky_febr_2013

dsc_2824

 (poslanec NR SR): Stavebný zákon v legislatívnom procese

dsc_2834

Tibor Németh (MDVRR SR): Nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe: stav_zakon_MDVRR_uzemny_plan_Nemeth_prez

dsc_2768

Viera Rajprichová (MDVRR SR): Nový stavebný zákon - časť Výstavba: stav_zakon_MDVRR_vystavba_Rajprichova_prez

 

Moderovaná diskusia

Peter Wilfling (Via Iuris): Pripomienky Via Iuris k návrhu nového stavebného zákona

stav_zakon_Via_Iuris_pripomienky_sept_2013

dsc_2867

Ingrid Konrad (hlavná architektka Bratislavy):

- Vyjadrenie Hl. mesta SR Bratislavy k návrhu nového stavebného zákona (hl_m_BA_vyjadrenie)

- Pripomienky Hl. mesta SR Bratislavy k návrhu zákona (paragrafové znenie) - hl_m_BA_pripomienky

dsc_2859

 

Henrich Pifko (Inštitút pre energeticky pasívne domy):
- Pripomienky k návrhu stavebného zákona (zhrnutie) - Pifko_IEPD_130915_zhrnutie
- Pripomienky k stavebnému zákonu zaslané na ministerstvo 15. 9. 2013 - Pifko_IEPD_130915_pripomienky

dsc_2890

 

dsc_2908

Závery a odporúčania kompetentným.

Tlačová správa zo seminára.

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE: 

Podklady k diskusii:

Aktuálny návrh stavebného zákona po verejnej diskusii (desiata verzia, 31. 10. 2013) + dôvodová správastav_zakon_10navrh_poVD_MDVRR_131031 + stav_zakon_10navrh_poVD_MDVRR_131031_dov_sprava.

Ďalšie prezentácie:

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie: Aktuálne problémy v územnom plánovaní (odborný seminár, Svit 5. - 6. 9. 2013) - ZUUPS_Priehodova_Svit_5-6_9_2013

Tomáš Michalík: Ochrana kultúrneho dedičstva v návrhu nového stavebného zákona - Michalik_kult_dedicstvo

Juraj Suchánek: Stanovisko Inštitútu urbánneho rozvoja k pripravovanému stavebnému zákonu - Suchanek_IUR_stanovisko

Vladimír Uhlík: Vzťah pozemkových úprav a územného plánovania z pohľadu nového stavebného zákona - Uhlik_Geodezia_pozemk_upravy_a_UP

Helena Cabáneková: Radón - súčasť nášho života (východiská k hromadnej pripomienke verejnosti) - radon_Cabanekova_SZU

Pripomienky k návrhu zákona:

- Regionálne environmentálne centrum Slovensko (REC): stav_zakon_REC_pripomienky_sept_2013

Hromadná pripomienka – radón;

- D. Nikodemová, K. Holý, I. Pinterstav_zakon_radon_hrom_pripomienka_aug_2013

radon_info_brozura

- autorizovaní architekti B. Kováč, J. Komrska, M. Kropiláková, I. Pleidel, J. Šujan – pravidlá: stav_zakon_pravidla_architekti_abstrakt

- Peter Rakšányi: (dva súbory) pripomienky k 9. verzii stavebného zákona + zásady a pravidlá územného plánovania - Raksanyi_zasady_a_pravidla_UP + Raksanyi_pripomienky_ZUUPS

- Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby - Pauer_SASDARS

- Slovenská rada pre zelené budovyRobl_SRZB_aug_2013

- Anna MarekováMarekova_VUC_KE

Anna Zemanová, tím líderka SaS pre životné prostredie: blog

- Miroslav Ivan, tím líder SaS pre dopravu a výstavbu: blog

- Závery z odborného seminára ZUUPS - návrh, Svit, 5. - 6. 9. 2013 - stav_zakon_Svit_zavery_draft_sept_2013

- OĽaNO:  stav_zakon_OLaNO_pripomienky_sept_2013

 

Analýzy:
CPTŠ – Urbion: Analýza právnych predpisov územného plánovania štátov EÚ ako podklad pre tvorbu územnoplánovacej legislatívy v SR - CPTS_Urbion_prav_predpisy_UP_EU_analyza

Vladimír Murín - Júlia Steinerová: Mapovanie dostupnosti širokopásmového prístupu k sieťam elektronických komunikácií - Murin_Steinerova_telekom_stavby