Schaubmarov mlyn v Pezinku: korešpondencia so SNG a dokumentácia k investičnému zámeru

Začiatkom septembra na podnet výtvarníka Fera Guldana (člena S-O-S) 50 členov a členiek S-O-S vyzvalo generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú, aby zabránila znehodnoteniu Národnej kultúrnej pamiatky Schaubmarov mlyn v Pezinku - Cajle, ktorú SNG vlastní. Pani Kusá v promptnej odpovedi uviedla, že obsah výzvy je v úplnom rozpore so skutočnosťou a informácie aj obavy S-O-S odmietla. V reakcii na jej list požiadal Mikuláš Huba v mene S-O-S o všetku relevantnú dokumentáciu k investičnému zámeru na obnovu časti areálu mlyna.

Síce nie hneď na prvý raz, ale SNG napokon informácie (požadované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií) sprístupnila. Investičný zámer predpokladal výstavbu niekoľkých nových objektov v areáli mlyna, Krajský pamiatkový úrad v Bratislave ho však opakovane zamietol. SNG sa odvolala na Pamiatkový úrad SR (PÚ SR). Podľa dostupných informácií odvolacie konanie ešte nie je ukončené. SNG medzitým urobila niekoľko úprav areálu, niektoré z nich možno označiť aj za pozitívne.

Aktivita S-O-S teda nebola márna: upozornili sme na problém, a to aj v širšom celospoločenskom a celoslovenskom kontexte vzťahu k pamiatkam, krajine a autentickosti prostredia. Pomohli sme krajskému pamiatkovému úradu obhájiť jeho stanovisko a je možné, že ovplyvníme aj definitívne rozhodnutie PÚ SR.  V neposlednom rade sme vyjadrili svoj názor aj na celkový stav kultúrneho povedomia a (ne)konania na Slovensku.

Nie je to málo. Veríme, že sa táto kauza skončí úspechom - zachovaním areálu mlyna v jeho hodnotnej podobe a autentickej atmosfére.

 

Ďalšie podrobnosti nájdete v prílohách (nižšie).