Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

S prezidentom UNISCAPE o rezervách pri uplatňovaní Európskeho dohovoru o krajine

S prezidentom UNISCAPE o uplatňovaní Európskeho dohovoru o krajineNa pôde Národnej rady Slovenskej republiky sa 24. septembra 2012 stretli prof. Mikuláš Huba, poslanec a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a prof. Bas Pedroli z Univerzity vo Wageningen (Holandsko), ktorý je zároveň prezidentom UNISCAPE - Asociácie univerzít na podporu Európskeho dohovoru o krajine.

Diskutovali o výzvach, ktorým čelíme pri hľadaní a presadzovaní adekvátneho vzájomného vzťahu medzi politikou a vedou v súvislosti s výskumom, plánovaním a manažmentom krajiny. Na záver stretnutia páni Huba a Pedroli prijali a podpísali spoločné komuniké:

“Sme svedkami toho, že hoci 24 z 27 členských krajín Európskej únie podpísalo a ratifikovalo Európsky dohovor o krajine, je ešte treba vynaložiť veľké úsilie na úplnú implementáciu tohto dohovoru. Najmä v konkrétnych oblastiach dopadov jednotlivých sektorových politík (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, energetika, doprava, územné plánovanie a ďalšie) na krajinu, účinný monitoring týchto dopadov ako aj ich odraz v súčasnej legislatíve a rozhodovacích procesoch i v účasti verejnosti na plánovaní a manažmente krajiny stále ešte zaostávajú.

Krajina predstavuje integračnú sféru, umožňujúcu efektívne riešenie mnohých vzájomne súvisiacich problémov, čo nie je možné v izolovanom rámci jednotlivých rezortov, ako sa to zdôrazňuje aj v dokumente Science Policy Briefing No. 41 z ESF-COST. Veda a politika by mali tesnejšie spolupracovať pri riešení týchto problémov na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej (EÚ) úrovni.“