Tip pod stromček: Rozhovory s Martinom Bútorom

V týchto dňoch vyšla v Slovarte kniha rozhovorov Jána Štrassera s Martinom Bútorom s názvom Rozhovory o časoch, ktoré sme žili a žijeme. Myslím si, že by mohla zaujať každého, kto sa zaujíma o uplynulých sedem desaťročí politického, spoločenského, kultúrneho a environmentálneho vývoja na Slovensku i v zahraničí cez prizmu ich pozorného svedka, zasväteného komentátora a v nejednom prípade aj dôležitého aktéra.

O Martinovi Bútorovi toho verejnosť vie pomerne veľa, veď bol jedným z kľúčových aktérov Nežnej revolúcie, poradcom prezidentov Václava Havla i Andreja Kisku, naším úspešným veľvyslancom v USA, prezidentským kandidátom či zakladateľom a neskôr čestným prezidentom Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

Už menej ľudí si pamätá na jeho pôsobenie v 60-tych rokoch minulého storočia, keď bol kľúčovou osobnosťou časopisu vysokoškolákov Echo, alebo na to, že pôsobil v protialkoholickej poradni, že inicioval sériu rozhovorov s tými, ktorí a ktoré prežili holokaust, že za docenta sociológie sa habilitoval na Karlovej univerzite, či na to, že je nielen autorom a editorom desiatok odborných publikácií, ale aj výborným beletristom.

Ešte menej ľudí registruje, že pred Nežnou bol členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, chodil na brigády do Horského parku a pomáhal s opravou kláštora v Marianke, vystúpil s odvážnym a trefným príspevkom na bratislavskej Mestskej ochranárskej konferencii v apríli 1989 a odvtedy celé desaťročia monitoruje naše ochranárske aktivity.

V knihe na to jej hlavný hrdina MB spomína aj takto: „Najvýraznejšie sa pozitívni devianti grupovali v štruktúrach Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Ochranárske hnutie bolo doslova liahňou pozitívnych deviantov, kde v čase „eskalácie neosobnosti“, ako o tom píše Václav Bělohradský, vyrástli jedinečné individuality.“ (str. 75 – 76) „Jednotlivé základné organizácie SZOPK mali značnú autonómiu a tie bratislavské boli vlastne šedou zónou hraničiacou s disentom. Mňa v tej komunite zaujalo viacero ľudí… Bol mi veľmi sympatický ich do istej miery alternatívny spôsob života, sloboda vo vyjadrovaní, presvedčenie, že to, čo robia, je užitočné a pomáha to zlepšiť životné prostredie a tým aj životy nás všetkých... V apríli 1989 som vystúpil na mestskej ochranárskej konferencii s príspevkom Ochranárska sedmička, kde som sa pokúsil zhrnúť všetko to pozitívne, výnimočné a priam nenahraditeľné, čo bratislavskí ochranári robili pre celú spoločnosť“ (str. 101). „Zadaj do vyhľadávača google heslo Bratislava/nahlas a vypadne ti nejakých 400 000 linkov! B/n bola v každom ohľade činom, ktorý prelamoval ľady pookupačnej normalizácie. Bol to jednak konkrétny dokument, jednak symbol taký potrebný pre občianske uvedomenie. No azda najdôležitejší zmysel publikácie bol v tomto: B/n prispela k tomu, že ochranárske hnutie sa stalo politicky vnímavejšie, citlivejšie, nezmieriteľnejšie voči režimu“ (str. 103). A to všetko spestrené spomienkami na konkrétnych ľudí – ochranárov a ochranárky tých čias.

Toto je len malá ukážka toho, o čom sa v knihe rozhovorov o našom predrevolučnom ochranárstve pomerne podrobne píše. Ale nejde len o spomínanie, ale aj o prezentáciu názorov na nie tak dávne brutálne zásahy do organizmu Bratislavy (typu River Park) a na momentálnu environmentálnu situáciu u nás i vo svete, ktorej sa v knihe venuje celá kapitola s názvom Betón symbolizoval pokorenie prírody. Martin Bútora v nej dokazuje, že je aj v tejto problematike, ako aj v problematike klimatickej krízy (vrátane obdivu voči Gréte) veľmi dobre zorientovaný, čo, žiaľ, nemožno povedať o veľkej väčšine ostatných našich intelektuálov jeho rangu. Aj tu by sa dalo a oddalo veľa citovať, ale nechcem vás pripravovať o čitateľský zážitok.

Objemná kniha otázok a odpovedí, týkajúcich sa takmer výlučne vážnych vecí, nie je žiadne oddychové čítanie. Ale rozhodne to nie je ani čítanie nudné. Skôr naopak, je to čítanie miestami priam vzrušujúce, čítanie, ktoré nielenže pripomína, inšpiruje a podnecuje (seba)reflexiu, ale aj pomáha čeliť hoaxom, zlu a beznádeji. Skrátka priam ideálny darček pod stromček pre všetkých a všetky, ktorí a ktoré sa zaujímajú o minulosť, nie je im ľahostajná prítomnosť a uvažujú o budúcnosti.

Mikuláš Huba

Zaradenie článku: