Prví laureáti a laureátka si prevzali titul Ambasádor/Ambasádorka pre životné prostredie

20. júna 2016 v A4 – Nultom priestore - YMCA v Bratislave

UDEĽOVANIE TITULOV AMBASÁDOR / AMBASÁDORKA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Udeľujú:

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 6  Bratislava

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (STUŽ/SR)

a Slovenský ochranársky snem (S-O-S)

Porota r. 2016

Daniel Pastirčák – predseda

Členovia/členky:

Viera Dubačová (Divadlo z pasáže, S-O-S: Banská Bystrica)

Mikuláš Huba (ZO SZOPK č. 6, STUŽ/SR a S-O-S: Bratislava)

Richrad Medal (Centrum environmentálnych aktivít, Špirála, S-O-S: Trenčín)

Ján Mičovský (S-O-S: Humenné)

Martina Paulíková (Združenie Slatinka, S-O-S: Zvolenská Slatina).

Nominovaní/nominované:

Zuzana Kronerová

Samuel Smetana

František Guldan

Marián Geišberg

Zuzana Homolová

Marián Huba

Juraj Nvota

Rudolf Sikora

Marián Minarovič (in memoriam)

Anton Srholec (in memoriam).

 

Rozhodnutie poroty:

Prví traja: Ambasádori/Ambasádorka pre životné prostredie 2016

Poslední dvaja Zaslúžilí ochranári (in memoriam).

Návrh do budúcnosti:

Udeľovať cenu nielen umelcom a umelkyniam.

Možné kategórie  

-    umenie,

-    žurnalistika,

-    veda,

-    pedagogika,

-    ...

Moderátor podujatia:

Bohdan Smieška

Sprievodné podujatia:

Vystúpenia autorov laudácií a nových ambasádorov/ky

Vystúpenie Trojky Zuzana Homolovej a dua Havran - Havranová

Výstava obrazov Fera Guldana

Projekcia dokumentárneho filmu o Dobříšskej konferencii

Viac info:

Mikuláš Huba, iniciátor podujatia

0904 007 782, mikulas.huba@savba.sk