Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Protestovali proti nezmyslu a polícia ich za to stĺkla

Vec: Interpelácia člena vlády

Bratislava 10. 4. 2014

Vážený pán minister,

z médií i od očitých svedkov mám početné informácie o zásahu polície proti občanom, ktorí protestovali (podľa mňa oprávnene) proti zjavne nevhodnému spôsobu tzv. revitalizácie centra  Devínskej Novej Vsi (konkrétne Istrijskej ulice). Podľa dostupných informácií bol zásah polície, ktorý si vyžiadal dokonca zranenia potestujúcich občanov, neadekvátny.

Dovoľte, vážený pán minister, aby som sa v tejto súvislosti na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami:

1. Ste informovaný o zásahu polície proti občanom v Devínskej Novej Vsi?

2. Považujete tento zásah za adekvátny?

3. Ak áno, bude polícia  podobne postupovať aj v budúcnosti?

4. Ak nie, ako plánujete podobným zásahom v budúcnosti zabrániť a aké dôsledky plánujete voči aktérom tohto zásahu vyvodiť?

Vopred Vám ďakujem za vecnú odpoveď.

S pozdravom Mikuláš Huba

 

Vážený pán Róbert Kaliňák

Podpredseda vlády a minister vnútra SR