Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Procedurálny návrh vo vlastnej veci

Podávam procedurálny návrh, aby sme schválili nový bod programu schôdze, takpovediac vo vlastnej veci, v rámci ktorého by sme sa zaoberali deficitmi vo fungovaní tejto inštitúcie: od informačného deficitu, ktorým dlhodobo trpíme v súvislosti s výstavbou nových garáží v areáli hradu, ale aj s úplne nelogickým nesprístupnením  promenády pozdĺž areálu NR SR s výhľadom na Dunaj, vytrhanou dlažbou na okolí, vyschnutou zeleňou či chýbajúcim prirodzeným presvetlením tejto rokovacej sály, absenciou základnej informácie o autoroch budovy parlamentu a podobne.

Odôvodnenie: vzhľadom na zásadné zmeny vo vedení Národnej rady považuje túto schôdzu za priam ideálnu na prerokovanie vyššie uvedených problémov v rámci nového bodu schôdze, či chýbajúcim panelom venovaným roku 1989 na výstavke o dejinám slovenského parlamentarizmu vo vestibule NR SR, ale medzičasom som a dozvedel, že v tejto veci sa rysuje určitý pokrok aj bez mojej urgencie. Inak, ako možnú inšpiráciu máme pripravené umelecké dielka na túto tému od žiakov pod vedením pani Zuzky Homolovej zo Základnej umeleckej školy na Sklenárovej ulici v Bratislave.