Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Procedurálne návrhy na doplnenie 56. schôdze NR SR

  1. Navrhujem, aby Národná rada požiadala verejnú ochrankyňu práv o prednesenie správy o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku ešte na tejto schôdzi a aby súčasťou tejto správy bola aj informácia a stave dodržiavania ústavného práva na priaznivé životné prostredie a včasné a úplné informovanie o ňom.

Odôvodnenie: Považujem za žiaduce, aby sme takúto správu prerokovali, vzhľadom na množiace sa podnety, ktoré vo sfére nedodržiavania ľudských práv dostávame.

  1. Navrhujem, aby Národná rada požiadala vládu o komplexnú informáciu o pozícii, ktorú bude zaujímať na Konferencii zmluvných strán (COP 21) Rámcového dohovoru o zmene klímy začiatkom decembra v Paríži.

Odôvodnenie: Ide o dôležité podujatie, ktoré sa spája s veľkými očakávaniami a Národná rada by mala byť informovaná, čo na ňom vláda SR bude presadzovať, resp. podporovať, kto budú členovia oficiálnej delegácie i ďalšie relevantné skutočnosti.