Prepočuté posolstvo

Dobříšska konferencia 1991 - historický míľnik, alebo len "15 minút slávy" československého ochranárstva?

Tlačová správa STUŽ/SR

V týchto dňoch uplynulo 30 rokov od udalosti, ktorá československé ochranárske hnutie zaslúžene postavila do centra medzinárodného záujmu a urobila z nás kontinentálnych lídrov:  koncom júna 1991 sa uskutočnila 1. paneurópska konferencia ministrov životného prostredia regiónu EHK OSN (Európa + Severná Amerika) na zámku Dobříš neďaleko Prahy. Mala veľmi ambiciózne ciele: zjednotiť náš kontinent o celý región EHK OSN v spoločnom úsilí o lepšie životné prostredie. Okrem štandardnej agendy podobných konferencií organizátori zaradili do programu aj netradičný, ale o to dôležitejší „kôš“. Týkal sa etiky a ľudských hodnôt zlučiteľných s predstavou udržateľného spôsobu života.

Už na jar 1990, teda pár mesiacov po páde železnej opony, začínajú na stretnutiach ministrov životného prostredia v Dubline a Bergene vznikať základy systematickej celoeurópskej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia. Ako na oficiálnej (vládnej i medzivládnej), tak aj na mimovládnej úrovni.

O rok neskôr – konkrétne 21. – 23. júna 1991 - dostáva táto ambícia konkrétnu podobu: koná sa totiž prvá paneurópska konferencia šéfov rezortov životného prostredia. Paralelne prebieha aj stretnutie zástupcov mimovládnych organizácií. Vzniká proces „Životné prostredie pre Európu“, ktorý pod egidou EHS OSN (UNECE) pokračuje dodnes.

Iniciátorom celého tohto podujatia historického významu a „duchovným otcom“ následného procesu bol vtedajší československý minister životného prostredia Josef Vavroušek a asistovali mu pri tom okrem Václava Havla, Erazima Koháka či Josefa Koudelku aj viacerí/é českí a slovenskí ochranári a ochranárky.

Tridsať rokov od Dobříše predstavuje viacnásobnú výzvu vo sfére celoeurópskej environmentálnej politiky, legislatívy, monitoringu, cezhraničnej i transatlantickej spolupráce, ale aj environmentálnej etiky. Pričom za všetkými jednotlivými výzvami je jedno nenaplnené a prepočuté posolstvo z Dobříše: o budúcnosti nás a nášho životného prostredia budú rozhodovať hodnoty, ktoré vyznávame a ktorými sa riadime v každodennom živote. Pokiaľ tieto nebudú v súlade s predstavou prírode blízkeho, k nášmu okoliu šetrného, k všetkému živému citlivého a environmentálne efektívneho spôsobu existencie, dovtedy naša nádej na udržateľnú budúcnosť bude len ilúziou.

 

Mikuláš Huba

čestný predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR) a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu - mikulas.huba2@gmail.com

 

PrílohaVeľkosť
Súbor Tlačová správa STUŽ/SR (23. 6. 2021)9.17 KB
Zaradenie článku: