Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prehľad aktivít v treťom mesiaci pôsobenia v NR SR

(Okrem štandardných povinností  poslanca NR SR a člena poslaneckého klubu OĽaNO) 

 • Účasť na odovzdávaní Ceny ministra životného prostredia za r. 2011.
 • Zorganizovanie pracovného seminára v Kinosále NR SR na tému Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji Rio + 20.
 • Súbor odporúčaní pre slovenskú delegáciu na Summit Rio+20, adresovaný prezidentovi, predsedovi NR SR, predsedovi vlády a ministrovi životného prostredia.
 • Odovzdávanie Ceny Josefa Vavrouška za r. 2011 Pavlovi Šremerovi (laudácio na laureáta) v Prahe.
 •  Príprava programu a vedenie 3. a 4. schôdze Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.
 • Vystúpenie na XXII. Sneme Únie miest Slovenska.
 • Prednáška a beseda na úvod festivalu Ekofest v Trnave.
 • Aktívna účasť na pretekoch v ručnom kosení na Ostrom Grúni (Ostrogrúnske kosenie).
 • Odovzdávanie diplomov mladým ochrancom prírody a diskusia o ekologickom poľnohospodárstve v Ekocentre na rodinnej farme Mašekov mlyn pri Vrábľoch.
 • Prijatie zástupcov Občianskeho združenia FSC Slovensko na úvod ich prezentácie o likvidácii slovenských pralesov na pôde NR SR.
 • Prijatie zástupcov Občianskeho združenia Spoločnosť priateľov Zeme na úvod ich prezentácie o prevencii vzniku odpadov na pôde Výboru.
 • Prijatie zástupcov na úvod ich prezentácie na tému hospodárenia s odpadmi na pôde Výboru.
 • Prijatie aktivistov vystupujúcich proti výstavbe závodu na akumulátory na Žitnom ostrove na úvod ich prezentácie na pôde Výboru.
 • Poslanecký prieskum na lokalitách postihnutých, resp. ohrozených výstavbou tzv. malých vodných elektrární (MVE) na Hrone.
 • Pracovné stretnutie s členmi Slovenského rybárskeho zväzu na tému výstavby MVE na Váhu.
 • Pracovné stretnutie s predstaviteľom Občianskeho združenia Kremnica nad zlato.
 • Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Regionálneho združenia Vidieckeho parlamentu v Banskej Bystrici.
 • Pracovné stretnutie so starostom obce Bolešov, okres Ilava.
 • Diskusie s občanmi v Bratislave a v okresoch Banská Bystrica, Ilava, Levice, Trenčín, Trnava a Žarnovica.
 • Účasť na spomienkovom podujatí v Banskej Bystrici, venovanom výročiu iniciatívy skupiny (dnes už bývalých) pracovníkov Štátnych lesov SR za záchranu slovenských lesov a majetkov.
 • Účasť na ochranárskom podujatí v Trenčíne (Vítanie leta v ZátOKe pOKoja).
 • Vypracovanie návrhu na elimináciu environmentálne nežiaducich dotácií.
 • Podnet adresovaný ministrovi životného prostredia vo veci plánovanej ťažby zlata v Detve a v Kremnici.
 • Interpelácia adresovaná predsedovi vlády  vo veci personálnej politiky vlády.
 • Interpelácia adresovaná ministrovi kultúry  vo veci asanácie bývalej Cvernovej továrne v Bratislave.
 • Interpelácia adresovaná ministrovi životného prostredia vo veci likvidácie pralesov na Slovensku.
 • Interpelácia adresovaná ministrovi životného prostredia vo veci plánovanej výstavby závodu na výrobu akumulátorov na Žitnom ostrove.
 • Šesť vystúpení na 3. schôdzi NR SR.
 • Cca 10 rozhovorov pre rôzne médiá, zväčša zásadného charakteru.
 • Priebežné vybavovanie agendy Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody.
 • Menovitá podpora viacerých poslaneckých iniciatív, návrhov zákonov, pozmeňovacích návrhov, podaní a pod.