Prečo Ochranársky slnovrat?

Letný slnovrat patrí v našich zemepisných šírkach k najväčším sviatkom už od nepamäti.

Bratislavskí ochranári na túto tradíciu nadviazali v 80. rokoch minulého storočia Svätojánskym kosením zarastajúcich orchideových lúk v prírodnej rezervácii Jurský Šúr.

V ďalšom desaťročí  začali naši českí priatelia zo Společnosti pro trvale udržitelný život (skrátene STUŽ) organizovať každoročne STUŽ-ovrat na niektorom z vltavských ostrovov v Prahe.

Takže nezačíname túto tradíciu tvoriť na zelenej lúke.

Začiatok tohto novodobého príbehu majú na svedomí traja ľudia.

Režisérka a filantropka Vierka Dubačová, ktorá sa rozhodla zasponzorovať nejaké bohumilé ochranárske podujatie, z ktorého sa postupne stalo to dnešné.

Moja maličkosť, keďže sa už dlhodobo pohrávam s myšlienkou začať udeľovať aj na Slovensku nejakú ochranársku cenu na spôsob Ceny Josefa Vavrouška, ktorá jestvuje v Čechách už pomaly 20 rokov. A všeumelec Fero Guladan, ktorý iniciatívne, promptne a nezištne takéto ceny vyhotovil a dodal.

Potom sa už vlastne ani nedalo cúvnuť.  Letný slnovrat v tomto roku nastane o niekoľko hodín, takže TERMÍN najdlhšieho dňa a najkratšej noci je jasný.

Aj otázka KDE? sa vyriešila rýchlo, lebo sponzorský príspevok Vierky Dubačovej bol viazaný práve na tento priestor A štvorky. Zostávalo už len vymyslieť, ako by sa takéto ocenenie malo volať a kto by mali byť jeho prví laureáti, resp. laureátky.

Keďže na Slovensku nemáme takú legendami opradenú a už nežijúcu ochranársku osobnosť s konsenzuálne vnímanou charizmou, odkazom a posolstvom, akou bol  Josef Vavroušek, a žiadny vtipný názov na spôsob českej ekologickej anticeny s názvom Ropák nám v rýchlosti nenapadol, dohodli sme sa na názve ocenenia ambasádor/ambasádorka pre životné prostredie pre tých a tie, ktorí a ktoré sa dlhodobo angažujú za záchranu prírodných a kultúrnych hodnôt a zároveň nezištne podporujú nás, ochranárov. V snahe vybrať tých najpovolanejších spomedzi nominovaných osobností vznikala porota pod vedením Daniela Pastirčáka a so skutočne reprezentatívnym celoslovenským zložením od Bratislavy cez Trenčín, Slatinku až po Humenné.

Dnes, počas prvého ročníka udeľovania tohto ocenenia, sme sa rozhodli vybrať spomedzi nominovaných tri osobnosti z radov umelcov, čo však nevylučuje, že v budúcnosti nemôže vzniknúť viacero kategórií tohto ocenenia, napr.:

novinárska,

pedagogická,

vedecká  a/alebo iné.

V tomto roku sme sa, žiaľ, navždy rozlúčili s dvoma nám blízkymi ľuďmi a tým sme sa rozhodli udeliť titul Zaslúžilý ochranár – in memoriam. Jeho podobu vyhotovil pred mnohými rokmi akad. mal. prof. Vlado Popovič a naposledy ho pred časom upravila Ľubka Trubíniová.

A ešte jedna dobrá správa: prosbu o moderovanie tohto kľúčového bodu programu prijal pán Bohdan Smieška, profesionálny facilitátor a moderátor.

Ako už viete z pozvánky, oceňovanie spriaznených osobností nie je jediným bodom dnešného programu:

Začíname prezentáciou skvelého česko-moravsko-slovenského ochranárskeho časopisu VERONICA s dôrazom na ostatné číslo, venované viac - menej Slovensku. Predstaví ho pani Bohdana Fabiánová z redakcie Veronicy v Brne.

Tretím  dôležitým bodom programu je ochranársky Hyde park, v rámci ktorého nám môžete v stručnosti zdeliť dôležité informácie a výzvy.

Slovom a dokumentárnym filmom si pripomenieme  25. výročie historickej Dobříšskej konferencie ministrov životného prostredia a zástupcov mimovládnych organizácií európskeho regiónu tak, ako ho chápe OSN: prvého podujatia svojho druhu v dejinách.

K tomu všetkému nám zahrá Trojka Zuzany Homolovej, ako aj Duo Harvanovcov.

A ešte jedna dôležitá informácia: našimi mediálnymi partnermi sú okrem už spomínanej Veronicy aj redakcia Krás Slovenska a Vydavateľstvo Dajama, korí priniesli v minulosti rozhovory s dnešnými laureátmi a pre záujemcov  poskytli tieto svoje produkty za akciové ceny.

Mikuláš Maňo Huba, Letný slnovrat 2016