Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Prečo má chudobnejší sponzorovať bohatšieho?

(z vystúpenia v rozprave o podpore farmárov z Envirofondu na 4. schôdzi NR SR)

...Klíma a vo väzbe na ňu aj charakter počasia sa aj v našom regióne menia a prináša to so sebou okrem iného aj rastúcu intenzitu a frekvenciu mimoriadnych situácií. Robí to zo včerajších výnimiek dnešné pravidlo. Trpí tým určite aj naše poľnohospodárstvo. Niekedy celoplošne, častejšie však regionálne a lokálne.

Myslím si, že mám vyvinutý zmysel pre solidaritu a v zásade som za to, aby štát a v rámci neho my všetci sme pomáhali tým, ktorí sa ocitnú bez vlastného zavinenia v núdzi. Ak napriek tomu pravdepodobne nepodporím návrh zákona v predloženej podobe, bude to najmä preto, lebo si myslím, že prostriedky na túto podporu by sme nemali čerpať z environmentálneho fondu.

Vždy som vnímal rezort pôdohospodárstva ako bohatšieho príbuzného v porovnaní s rezortom životného prostredia, a preto sa pýtam, prečo by mal chudobnejší sponzorovať bohatšieho?

Na našom výbore sme boli informovaní, že na celú transakciu sa majú použiť prostriedky, ktoré sa získali z predaja emisií. Nechcem sa teraz vracať k notoricky známej škandálnej kauze predaja emisií. Chcem len pripomenúť, že takto získané prostriedky boli určené na niečo úplne iné. V prvom rade na elimináciu znečistenia ovzdušia, teda produkcie ďalších emisií, ako aj na systémové opatrenia súvisiace s prevenciou a adaptáciou vo vzťahu k zmene klímy. Ak by sme ich využili takto, v súlade s pôvodným zámerom, som presvedčený, že by to pomohlo aj poľnohospodárom.  Aj keď možno nie z roka na rok, ale určite v strednodobom a dlhodobom horizonte. Druhú možnosť vidím v hľadaní zdrojov v inde, v rezervách vlády a tak ďalej a tak ďalej, ak sa už naozaj nedokážu nájsť potrebné prostriedky v rezorte pôdohospodárstva a v takpovediac priľahlých sférach.

Chcem preto apelovať na predkladateľov tohto návrhu zákona, aby sa naozaj ešte pokúsili nájsť prostriedky na pomoc postihnutým farmárom mimo zdrojov environmentálneho fondu a zabránili tak okrem iného aj nebezpečnému precedensu, pretože keď prejde sporná podpora v tomto prípade, môžeme potom urobiť z tohto fondu takpovediac trhací kalendár a to, na čo bol určený, bude kdesi na okraji nášho záujmu...