Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Pracovné stretnutie o budúcnosti Slovenska a Dni Zeme na pôde parlamentného výboru

V utorok, 17. 4. 2012, sa na pôde Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie stretli pri príležitosti 10. výročia prijatia Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky v Národnej rade SR  hlavní riešitelia a koordinátori tvorby tohto významného strategického dokumentu. Diskutovali o tom, čo tento strategický dokument pre Slovenskú republiku znamená a ako sa v priebehu uplynulej dekády plnil, resp. neplnil.

Záštitu na týmto neformálnym podujatím prevzala a aktívne sa ho zúčastnila podpredsedníčka NR SR pani Erika Jurinová a v úvodnej časti so svojím príspevkom vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský a ďalší zástupcovia tohto rezortu.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR je významný, komplexný a nadčasový rozvojový dokument, ktorému by mala väčšiu pozornosť venovať vláda, parlament i celá spoločnosť.  Upozornili vedenie NR SR a vládu SR na stále platné uznesenie NR SR z 3. 4. 2012, podľa ktorého vláda a jednotlivé rezorty majú každoročne predkladať do NR SR odpočet plnenia národnej stratégie. Okrem obsahu bol pozoruhodný aj proces tvorby tohto dokumentu spôsobom „zdola nahor“, za účasti desiatok expertov z akademickej i mimovládnej sféry, ako aj z praxe. Takýto transparentný, expertný a nekabinetný prístup môže slúžiť ako inšpirácia pri tvorbe ďalších rozvojových dokumentov.

Súčasťou prvého pracovného podujatia na pôde výboru bolo aj pripomenutie si blížiaceho sa Dňa Zeme.