Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom (Maňom) Hubom

Kaviareň – fotoGaléria TRAFAČKA
Nitra, ul. Janka Kráľa 65 (budova redakcie pardon)

Pozývame Vás na literárny večer
autorské čítanie a rozhovory s nestorom ochranárskeho hnutia na Slovensku
Mikulášom (Maňom) Hubom
piatok 2. marca 2012 o 18.00 hod.

Mikuláš Huba

o knihe

Ideál - skutočnosť - mýtus

Príbeh bratislavského ochranárstva, za ktorú v r. 2009 dostal Čestnú cenu Dominika Tatarku.

Zachytáva v nej históriu prednovembrového ochranárstva - opisuje pôsobivé príbehy okolo tisíca ľudí, vrátane dnes všeobecne známych osobností, ktorí dobrovoľne pracovali pre ochranu životného prostredia, pre uchovanie národného prírodného a kultúrneho dedičstva, ale i na poli slobody a demokracie.

 

Večer otvoríme krátkym dokumentárnym filmom.
Besedou budú sprevádzať Pavol Bakoš a hostiteľ večera František Kolář.

 

––––––––––––––––––––––––––
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (*1954). Geograf, krajinný ekológ a environmentalista, samostatný vedecký pracovník a zástupca riaditeľa Geografického ústavu SAV, Člen Snemu SAV. Univerzitný profesor pôsobiaci na univerzitách doma i v zahraničí (Univerzita Komenského, americké univerzity, University of Cambridge UK, Univerzita Palackého, Olomouc). Veľvyslanec životného prostredia Nemeckej zahraničnej spoločnosti.

V rokoch 1990 - 1992 bol poslancom Slovenskej národnej rady a predsedom výboru pre životné prostredie, členom Predsedníctva SNR a vedenia Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.

Občiansky aktivista. V 70. a 80. rokoch 20. storočia vedúca osobnosť polooficiálneho ochranárskeho hnutia na Slovensku. Pracuje 35 rokov vo vedení viacerých mimovládnych organizácií: od sekcie na ochranu ľudovej architektúry bratislavskej ochranárskej organizácie, cez spoluautorstvo a editorstvo publikácie Bratislavy/nahlas (1987), podieľanie sa sa na príprave národného parku Podunajsko, vedenie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (1989 – 1993) či Spoločnosti pre trvalo udržateľný život, ktorú založil v r. 1992 s Josefom Vavrouškom (ministrom životného prostredia ČSFR, tragicky zahynul v r. 1995), až po aktivizmus v rámci Bratislavy - otvorene i Mimovládneho výboru Naše Tatry.

Od r. 1990 absolvoval prestížne zahraničné pobyty a funkcie v medzinárodných organizáciách, aktívne sa zúčastnil na kľúčových medzinárodných podujatiach, vrátane dvoch svetových summitov a 7 európskych ministerských konferencií.

Publicista, ocenený napr. Cenou talianskej nadácie Lanca za najlepší článok publikovaný v európskych odborných časopisoch.

Kľúčové slová: