Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

POZVÁNKA: Zimné olympijské hry a príroda


Informácia ministra životného prostredia SR o súlade zámeru na usporiadanie Zimných olympijských hier 2022 so zákonom o ochrane prírody a krajiny a s ďalšími právnymi  normami.

Rozhodnutiu o kandidatúre Slovenskej republiky na ZOH 2022 musí predchádzať štúdia uskutočniteľnosti a ďalšie komplexné analýzy z hľadiska ekonomického, sociálneho, kultúrneho i environmentálno-ekologického.

Z toho dôvodu organizujeme stretnutie na pôde Národnej rady SR.
Na ňom by sme si radi vypočuli komplexnú informáciu o výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti ZOH 2022 a o ďalších analýzach environmentálno-ekologických aspektov ako aj o zosúladení predpokladaných dopadov olympiády v národných parkoch so zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách, zákonom o ovzduší, zákonom o lesoch a s ďalšími právnymi normami na národnej i medzinárodnej úrovni.
 

O vyššie uvedenú informáciu sme požiadali ministra životného prostredia SR pána Ing. Petra Žigu, PhD. a ďalších kompetentných. 

Podujatie sa uskutoční v kinosále NR SR dňa 14. februára 2013 o 13:00.

Tešíme sa na Vašu účasť.

  

Poslanec Mikuláš Huba

predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a  životné prostredie

- za organizátorov podujatia -