Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Poslanci Huba a Hraško: Návrh nového stavebného zákona nie je dobrý, priestor ešte musí dostať odborná i verejná diskusia

Návrh nového zákona neschvaľovať, ale znova ho riadne prerokovať. Také je stanovisko poslancov z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) k návrhu nového stavebného zákona. Pozastavenie schvaľovania sa snažia dosiahnuť aj desiatky odborníkov i dotknutá verejnosť.

Ministerstvo dopravy ho však chce už čoskoro predložiť a vláda má jeho schválenie v pláne legislatívnych úloh hneď v januári. „To považujeme za úplnú ignoráciu desiatok odborníkov zo samospráv, stavovských organizácií, akademickej sféry i mimovládneho sektora. Žiadali sme o presun termínu na september, no ministerstvo svoj návrh a vláda svoj legislatívny plán zatiaľ neprehodnotili,“ tvrdí poslanec za OĽaNO Igor Hraško.

Súčasný zákon pochádza ešte z roku 1976 a ako ukazuje denná prax, hoci prešiel mnohými novelizáciami, zmeny sú nevyhnutné. Mala by im však predchádzať seriózna odborná i verejná diskusia a pripomienkovanie. Práve mesiace poctivej prípravy chýbajú, a aj preto z doterajšej odbornej diskusie vyplýva, že nový návrh zákona nie je dobrý a nie je spôsobilý na ďalšie schvaľovacie konanie. Je terčom kritiky mnohých nezávislých odborníkov, niektorých stavovských organizácií a profesijných komôr, Únie miest Slovenska i početných mimovládnych organizácií a dotknutej verejnosti. Okrem množstva formálnych nesie v sebe aj veľa obsahových nedostatkov.

„Z kritiky návrhu, ktorá odznela aj z úst účastníkov reprezentatívneho seminára, ktorý sme nedávno organizovali na pôde NR SR, vyplynulo okrem iného aj to, že návrh zákona nedefinuje novozavádzané pojmy, nekoordinuje územné plánovanie s ostatnými druhmi plánovania – napríklad priestorovým, či krajinným. V niektorých prípadoch úplne vypúšťa stupeň územného konania a celý proces schvaľovania výstavby redukuje na minimum. Problematiku čiernych stavieb rieši len čiastočne. Návrh tiež nerešpektuje ochranu hodnôt krajiny, zelene a životného prostredia ani dôsledne nezabezpečuje ochranu pamiatok a ďalších verejných záujmov. Obmedzuje aj účasť verejnosti v územnom a stavebnom konaní,“ upresňuje poslanec Mikuláš Huba, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Návrh nového stavebného zákona je nekoncepčný, zložitý a ťažko pochopiteľný. Poskytuje tým možnosť rôzneho výkladu tejto dôležitej právnej normy v praxi. Pritom by mal byť jednoduchší a zrozumiteľný aj pre málo vzdelaného stavebníka či zástupcu samosprávy aj tej najmenšej dediny.

V ďalšom článku uvádzame niekoľko príkladov, aké konkrétne problémy by občanovi mohol priniesť zákon schválený v tejto podobe.

Jednoduchú prezentáciu nájdete aj na www.obycajniludia.sk, na podstránke 10 hriechov stavebného zákona.
 

Stiahnite si:

Kontakt:

Mikuláš Huba, Igor Hraško – mikulas.huba@nrsr.sk, igor.hraško@nrsr.sk