Mikuláš Huba: V kauze Podunajsko ste obkľúčený, pán minister

Trojkráľový otvorený list ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi

Vážený pán minister,

s poľutovaním musím konštatovať, že na výzvu 59 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu, ktorá sa odvoláva okrem iného aj na tridsať rokov starý ochranársky návrh Národného parku Podunajsko, ale aj na výzvu účastníkov a účastníčok živej reťaze pri ostrove Sihoť z 22. apríla 2016, ste odpovedali veľmi vyhýbavo. Zároveň Vám musím pripomenúť, že aj táto Vaša "nemastná - neslaná" odpoveď prišla niekoľko dní po termíne. A aj to, že vôbec nejaká reakcia z Vašej strany prišla, je s najväčšou pravdepodobnosťou len zásluhou našej verejnej kritiky tohto zvláštneho postupu.

Tridsať dní je odjakživa štandardná lehota na úradnú odpoveď zo strany orgánov verejnej moci. Dodržiavali ju dokonca aj komunisti pred r. 1989. Inými slovami, ak by sa na Vaše ministerstvo obrátil v relevantnej veci ktokoľvek - hoci občan s piatimi ľudovými - minister mu je povinný do 30 dní odpovedať. O to viac to platí v tomto prípade, keď Vás oslovilo 59 členov a členiek - pri všetkej skromnosti elitného - zoskupenia: Slovenského ochranárskeho snemu, z toho 12 s najvyššou vedeckou a pedagogickou hodnosťou (prof., doc., DrSc.). V štáte, kde vládne keď už nie štandardná, tak aspoň ako-tak slušná, otvorená, zainteresovaná a komunikatívna vláda, by príslušného ministra "postavil do pozoru" dobre mienený a vyargumentovaný podnet jediného z nás. Nieto, keď Vás k niečomu vyzvú rovno 59-ti. Je zaujímavé, že podobnú skúsenosť sme mali i s Vaším predchodcom, pánom Petrom Žigom, ktorý "dokázal" trikrát porušiť zákon o rokovacom poriadku NR SR a odpovedať na interpelácie po termíne (o obsahovej stránke jeho odpovedí radšej pomlčím). Čo z toho všetkého vyplýva?

Okrem iného to, že ministerstvo životného prostredia sa ani pod novým vedením vo vzťahu k zainteresovanej verejnosti príliš nezmenilo. Občianskou a odbornou verejnosťou pohŕda podobne, ako jeho predchodca. Niekomu sa môže zdať, že je to prejav prevahy a "frajerstva", v intenciách kréda najvyššieho šéfa slovenskej exekutívy: "Ja tu vládnem, kto ste vy, že sa ma vôbec dovoľujete na niečo pýtať?". Ale mýlite sa, pán minister. Nie je to žiadny prejav odvahy ani prevahy. Skôr naopak. A čo je najhoršie, takýto prístup k vedcom, odbornej i aktivistickej verejnosti nie je zo strany Vami vedeného ministerstva životného prostredia a jeho zložiek či ním (z)riadených organizácií výnimka, ale skôr pravidlo.

Na ilustráciu môžem spomenúť viacero príkladov: od výziev na ochranu Tatranského a ďalších národných parkov, cez prepočutie návrhov zaviesť dôsledné zálohovanie nápojových obalov a iné formy prevencie vzniku odpadov, tolerovanie nielen ekonomike ale aj zdraviu škodlivého spaľovania hnedého uhlia na Hornej Nitre, prizeranie sa likvidácii lesov, voľne rastúcej zelene a záberom úrodnej pôdy až po laxný prístup k pribúdajúcim motorovým vozidlám, čiernym stavbám či hausbótom v chránených územiach, k poškodzovaniu prírodných rezervácií, k pochybným aktivitám developerov v Smilne, k arzénu v rieke Orava a šikanovaniu tých, ktorí na to poukazujú, k necitlivému budovaniu priehrad na posledných prírodných úsekoch slovenských riek, či k (ne)ochrane charakteristického vzhľadu krajiny ako celku, ktorej legislatívnu ochranu Váš predchodca jednoducho zrušil a Vy ste ju neobnovili.

Ak si niekto myslí, že sa budeme tváriť, že nám to neprekáža a mlčať, tak sa mýli.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava, relevantné bratislavské mestské časti, Únia miest Slovenska, Slovenský ochranársky snem, väčšina médií, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, ľudia milujúci prírodu, dotknuté vodné zdroje, ohrozené hodnoty Podunajska... Taká presila sa nedá so cťou ustáť.

Nerád používam vojenskú terminológiu, ale aj sám musíte uznať, pán minister, že v tejto kauze ste obkľúčený. Inak sa to povedať nedá. Vzdajte sa a/alebo zmeňte smer! Výhovorky tu nepomôžu: chce to činy. Nože začnite pristupovať k našej prírode i k vedeckej, odbornej a aktivistickej verejnosti po novom (a hneď bude rok 2017 pre Vás, pre nás i pre slovenskú prírodu a krajinu krajší a lepší).

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu -

s podporou viacerých kolegov a kolegýň z S-O-S

Bratislava, 6. 1. 2017

 

Pozrite aj:

Odpoveď ministra Sólymosa na výzvu S-O.-S

Výzva S-O-S ministrovi Sólymosovi

Výzva zo živej reťaze na Ostrove Sihoť

PrílohaVeľkosť
Súbor npp_reakcia_mhuba_6-1-2017.rtf14.45 KB
Zaradenie článku: