PODPORTE: Hromadná pripomienka ku koncepcii výstavby MVE

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo aktualizovanú koncepciu výstavby MVE. Napriek dlhému a opakovanému pripomienkovaniu rôznych verzií, argumentácii, stretnutiam a zdôvodňovaniam zo strany vedcov, MVO, odborníkov, rybárov atď. ani zďaleka nevznikol dokument, ktorý by bol základom pre udržateľné využívanie vôd.

Počet „podmienečne vhodných“ MVE sa znížil, avšak nezmenili sa ciele koncepcie, pravidlá na prideľovanie profilov, kritériá na výber profilov na výstavbu MVE nie sú úplné a neriadia sa nimi ani autori aktualizácie. Z 59 „podmienečne vhodných“ MVE je takmer polovica v miestach, ktoré koncepcia definuje ako intaktné, kde by sa nemali MVE umiestňovať.

Podporte do 7. 11. 2016 pripomienky k tomuto dokumentu na http://www.ekoforum.sk/peticia/mve - podporte našu snahu o vypracovanie úplne novej koncepcie založenej na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch o vplyvoch hydroenergetických zariadení na životné prostredie a zahŕňajúcej aj spoľahlivé hodnotenie ich kumulatívnych vplyvov na stav vôd, biotopov a krajiny.

Martina Barancová Paulíková (Združenie Slatinka)

 

Zaradenie článku: