Podporí minister Sólymos Národný park Podunajsko?

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu

S-O-S, 21. 11. 2016 -- 59 zakladajúcich členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu sa včera obrátilo na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa s výzvou, v závere ktorej sa uvádza: „Dovoľujeme si Vás dôrazne požiadať, aby ste sa pripojili k ostatným zložkám verejnej správy, ktoré vyhlásenie Národného parku Podunajsko už podporili a prezentovali pro-aktívny prístup k tejto problematike. Príroda a krajina Podunajska i naša verejnosť si to určite zaslúžia.“

Signatári výzvy v liste ministrovi pripomínajú, že po prvý raz sa na neho s podobnou žiadosťou obrátili na Deň Zeme, teda 22. apríla 2016, kedy ochranári zorganizovali živú reťaz po obvode Ostrova Sihoť a zároveň toto ohrozené územie európskeho významu vyhlásili za územie chránené občanmi. Niekoľko stoviek účastníkov a účastníčok tohto podujatia počas jeho konania prijalo výzvu adresovanú ministrovi životného prostredia a ostatným relevantným predstaviteľom a predstaviteľkám verejnej správy. Vo výzve ho okrem iného žiadali, aby sa zasadil za ekologizáciu hospodárenia v územiach s hodnotnou prírodou a krajinou v blízkosti Dunaja a aby sa tieto územia stali súčasťou Národného parku Podunajsko. Zároveň navrhli, aby sa tento proces uskutočnil v priebehu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie ako rukolapný dôkaz záujmu Slovenska skutočne chrániť medzinárodne významnú prírodu a krajinu Podunajska (už aj preto, lebo všetky okolité štáty národné parky v tomto regióne už dávnejšie vyhlásili).

Ako hovorí Mikuláš Huba, spoluautor návrhu Národného parku Podunajsko a jeden z iniciátorov živej reťaze i výzvy ministrovi: „Od nášho prvého listu uplynulo už bezmála sedem mesiacov a naše predsedníctvo v Rade EÚ sa pomaly chýli ku koncu. Medzičasom iniciatívu vyhlásiť Národný park Podunajsko okrem ochranárov a popredných vedcov podporili aj také vedecké autority, ako je Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, či Únia miest Slovenska. Spontánne ho podporili aj poslanci a poslankyne príslušných miestnych zastupiteľstiev, mestského zastupiteľstva Bratislavy i zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj riaditelia podunajských národných parkov v okolitých štátoch. V stanoviskách vyššie uvedených subjektov i v množstve mediálnych výstupov sa uvádza dostatok argumentov na podporu návrhu na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorý nadväzuje na podobný starší návrh spred 30 rokov, doručený na vecne príslušné ministerstvo dňa 4. februára 1987.“

S vyššie uvedeným aktívnym prístupom spomenutých dotknutých subjektov, žiaľ, nekorešponduje pasivita a mlčanie ministerstva životného prostredia na túto tému. Je to znepokojujúce o to viac, že práve tento rezort má ochranu prírody a prípravu návrhov na vyhlásenie veľkoplošných chránených území na Slovensku vo svojej kompetencii.

Viac informácií:  Mikuláš Huba – 0904 007 782, mikulas.huba2@gmail.com

Zaradenie článku: