Pocta a poďakovanie Lacovi Mikovi

Dnes sa lúči so svojou funkciou šéfa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. Ladislav Miko.

Jeho profesionálna kariéra je veľmi bohatá a nechýbajú v nej kľúčové posty: od funkcie ministra životného prostredia ČR v úradníckej vláde až po viaceré top pozície v Európskej komisii. Popri tom nikdy neprestal byť špičkovým vedcom vo svojom odbore pôdnej ekológie, za čo si okrem iného vyslúžil post hosťujúceho profesora na Univerzite v Antverpách. Jeho medzinárodnej prestíži vždy pomáhala aj skutočnosť, že ovláda sedem jazykov.

Veľa energie venoval aj popularizácii vedeckých poznatkov a stíhal aj také aktivity, ako je šéfovanie medzinárodnej porote filmového festivalu Ekofilm, písanie populárno-vedeckých článkov a kníh, natáčanie odborných filmov či besedy na Pohode alebo na Kremnických gagoch.

Kto sa chce o tom všetkom dozvedieť viac, môže si prečítať napr. zásadný rozhovor, ktorý Ladislav Miko pred dvoma rokmi poskytol časopisu Krásy Slovenska.

Tak ako po celý život, aj počas svojho uplynulého trojročného pôsobenia na Slovensku Laco Miko priam hýril aktivitami. Snáď nebolo týždňa, kedy by sa nebol objavil v nejakom médiu. Na mnohých podujatiach vystúpil ako aktívny účastník, ale mnohé aj sám organizoval či moderoval.

Ako srdcom i rozumom ochranár prioritnú pozornosť venoval otázkam ochrany prírody, životného prostredia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi – najmä s pôdou. Svojimi aktivitami prispel aj k predvčerajšiemu schváleniu reformy národných parkov v slovenskom parlamente. Je preto pochopiteľné, že bol zvolený za člena Slovenského ochranárskeho snemu.

Zúčastňoval sa Memoriálov Josefa a Petry Vavrouškovcov a vždy ich obohatil svojimi zaujímavými prezentáciami a diskusnými príspevkami. Chodieval aj na ochranárske schôdze do Horského parku a jeho fantastická prednáška o živote v pôde, ktorá na jednom z takýchto stretnutí odznela, priam zľudovela. Aj preto si ho legendárna Základná organizácia SZOPK č. 6 dovolila obťažovať titulom Zaslúžilý ochranár.

Milý Laco, položil si latku náročnosti poriadne vysoko. Zostáva len veriť a dúfať, že Tvoj nástupca – prof. Vlado Šucha (ktorý má zhodou okolností taktiež ochranársku minulosť i skúsenosť s top vedecko-organizačnou pozíciou v rámci EÚ) – bude v Tvojich stopách pokračovať.

Dovoľ mi, aby som sa Ti vo svojom mene i v mene ostatných členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu poďakoval za všetko užitočné a inšpiratívne, čo si tu urobil a zaželal Ti podobne zmysluplné a produktívne ďalšie roky života.

Pevne verím, že naša plodná spolupráca sa dnešným dňom nekončí.

Maňo Huba, 16. 12. 2021

Foto: Jiří Dlouhý

Kľúčové slová:
Zaradenie článku: