Pochod a výzva za NÁRODNÝ PARK PODUNAJSKO

Motto: Pochod za Národný park Podunajsko sa začal pred 30 rokmi a dosiaľ sa neskončil.

V nedeľu 1. mája 2016 sme si pripomenuli 30. výročie pochodu a výzvy za NÁRODNÝ PARK PODUNAJSKO exkurziou do bratislavských lužných lesov na petržalskej strane Dunaja. Na podujatí bola odhalená ďalšia pamätná tabuľa z dielne výtvarníka a ochranára majstra Fera Guldana. Znovu ožila myšlienka na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, ktorú sme si pripomenuli archívnymi dokumentmi, ale aj zasadením vtedajších ochranárskych zámerov do dnešného i zajtrajšieho kontextu. Podujatie zorganizovala ZO č. 6 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Bratislave.

 

Ochranárska prvomájová zdravica (1986)

Vážený XY,

my, bratislavskí ochrancovia prírody a krajiny, účastníci prvomájovej exkurzie do dunajských lužných lesov pod Bratislavou, dovoľujeme si Vás pozdraviť pri príležitosti slávnych májových dní a obraciame sa na Vás s prosbou neodkladného charakteru:

iste viete, že krajina dunajských lužných lesov na československom a československo-maďarskom úseku Dunaja patrí k najcennejším prírodným systémov svojho druhu na svete. Napriek tomu sa do tejto krajiny zasiahlo v posledných rokoch takým technickým zásahom, ktorý nemá počas celého jej vývoja obdobu. Charakteristické pre tento zásah je okrem iného to, že nerešpektuje väčšiu časť úžitkových a celý komplex kultúrnych, zdravotno-hygienických, environmentálnych a rekreačných hodnôt, ktorými sa toto územie zaraďovalo medzi svetové unikáty.

V posledných rokoch sa kultúrna verejnosť celého sveta zhodla v názore, že záchrana najcennejších prírodných krajinných systémov, medzi ktoré patrí aj krajina dunajských lužných lesov, je popri úsilí o zachovanie mieru prvoradou úlohou súčasného ľudstva.

Účastníci dnešnej exkurzie v počte 108 sa stotožňujú s názorom svetovej kultúrnej verejnosti a vyzývajú Vás - ako najvyšších predstaviteľov tohto štátu, republiky a města - aby ste sa dôsledne zasadili za záchranu hodnôt, ktorých osud znepokojuje celé kultúrne ľudstvo.

Celých desať rokov sa najangažovanejší a najčestnejší členovia našej dobrovoľnej organizácie spolu s príslušníkmi vedeckého frontu, progresívne orientovanými projektantmi, viacerými rozhľadenými funkcionármi národných výborov, poslancami a ďalšími statočnými občanmi zasadzujú za zmiernenie negatívnych následkov ľudskej činnosti na krajinu dunajských lužných lesov a za realizáciu vedecky zdôvodnených návrhov na jej aspoň čiastočnú záchranu, ktorá je nielen žiadúca, ale aj reálne uskutočniteľná a do istej miery i zlučiteľná s výstavbou sústavy vodných diel (napríklad bratislavské lužné lesy, územie medzi starým korytom a derivačným kanálom a iné).

Bilancia našej činnosti – účasť na desiatkach porád, stovky vedeckých štúdií, článkov, stanovísk, návrhov, zlepšovacích návrhov, žiadostí, upozornení, expertíz, podkladov, ako aj exkurzie, filmy, výstavy . je s odstupom rokov priam neuveriteľná. Rovnako neuveriteľné však je, že ani toto enormné úsilie jednotlivcov i celých organizácií nebolo schopné pohnúť nemoderným myslením technokraticky orientovaných odborníkov a v tejto oblasti nedostatočne kvalifikovaných funkcionárov, ktorým sú ľahostajné argumenty vedy i oprávnené požiadavky verejnosti.

Dovoľujeme si vysloviť nádej, že nedopustíte, aby sme si zničením komplexu hodnôt krajiny dunajských lužných lesov získali na celom svete povesť kultúrnych barbarov. Vec vyžaduje Vaše nekompromisné a bezodkladné činy! Straty, ktoré hrozia, sa už nebudú dať nahradiť!

 

V Bratislave, 1. mája 1986

Účastníci a účastníčky exkurzie do dunajských lužných lesov pod Bratislavou v počte 108

 

PrílohaVeľkosť
Súbor prvomajova_zdravica_1986.rtf8.12 KB
Zaradenie článku: