Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Parlamentná väčšina opäť odmietla diskutovať o olympiáde

Na úvod 16. schôdze NR SR  som opäť - po niekoľkých týždňoch - predniesol procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým žiada vládu SR predložiť na začínajúci schôdzu NR SR komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti avizovanej časti Zimných olympijských hier 2022, o ktorú sa vláda SR plánuje uchádzať, a to vrátane ekologicko-environmentálnych aspektov, dlhodobej udržateľnosti a využiteľnosti plánovaných zariadení ako aj návratnosti vynaložených investícií.

Parlamentná väčšina tento môj návrh opäť nepodporila.

Mikuláš Huba, 13. 3. 2013