Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Odpoveď na interpelácie M. Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch

Na interpelácie poslanca NR SR Mikuláša Hubu vo veci kaštieľa v Moravanoch (interpelácia adresovaná predsedovi vlády SR TU a interpelácia adresovaná ministru kultúry TU) odpovedali:

predseda vlády SR Robert Fico:

Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 1542

minister kultúry SR Marek Maďarič:

Odpoveď na interpeláciu č. 13 Tlač č. 1542