Ochranár Dano Lešinský už nie je medzi nami

Zomrel celkom nečakane, pravdepodobne v spánku zo 7. na 8. 10. 2020. Túto šokujúcu a veľmi smutnú správu mi dnes oznámil jeho blízky kamarát a kolega Miloš Veverka.
 
Dano bol vzdelaním, kariérou ale hlavne srdcom environmentalista, ktorý ochranu prostredia žil dôsledne aj svojim životným štýlom. Od roku 2003 pracoval najprv na témach ekologizácie poľnohospodárstva v SR aj EÚ, na znižovaní rizík pesticídov, aj na vedecko-výskumných projektoch o dekontaminácii znečistených území a aplikáciách eko-toxikologického výskumu. Neskôr sa odborne venoval znečisteniu ovzdušia a výstupy jeho analýz boli široko citované verejnou správou aj médiami. Založil a viedol občianske združenie pre ochranu životného prostredia CEPTA vo Zvolene.
 
Pamätám na naše prvé stretnutie v 90-tych rokoch ešte na Technickej univerzite vo Zvolene pri pripomienkovaní zákona o odpadoch s prof. Ladomerským. Na naše ochranárske začiatky, pochody za lepšiu odpadovú legislatívu aj odborné podujatia, na ktorých hájil zelené pozície aj keď sme tam už mnohí neboli. Pamätám sa na jeho dôslednosť v environmentálne šetrnom životnom štýle. Vždy usmiaty, taký antický typ, rozvážny mohutný hlas, vždy ochotný pomôcť, pevný stisk ruky.
 
Predovšetkým to bol ale veľmi dobrý človek. Ďakujem za všetko Dano.
 
Posledná rozlúčka bude 15.10.2020 o 14:00 h na cintoríne v Orechovom.
 
Úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
Ladislav Hegyi
 
Martina Paulíková:
Keď som preháňala, alebo on mal pocit, že preháňam, tak mi vždy povedal tak typicky: "Aáleé, Maťa." a nebola v tom výčitka, ani podpichnutie. Dano. Spolužiak, kamarát, chalan, otec a najmä človek, na ktorého ste sa vždy mohli spoľahnúť. Neexistovalo, že sa na niečo vykašle, niekam nepríde. Niekedy povedal, že nevie, či to stihne, a nakoniec aj tak stihol - prísť pomôcť kosiť, splavovať Hron, len tak sa zastaviť v Slatinke pri nejakej robote, spracovať podklad do akejkoľvek štúdie. V rýchliku zo Zvolena do BA sme spolu strávili hodiny - naučil ma sedávať v konkrétnej časti vlaku, kde sem tam bývajú zásuvky (hej, aj na južnej trase), a vždy mal aj pre mňa čaj z byliniek, popri tom zdravé chrúmanice. Každý raz sme si hovorili, že potrebujeme pracovať, aj sme zapli počítače a potom sme viedli nekonečné rozhovory o všetkom, aj o nás. Včera sadol do lode niekam inam. Dano, toto si prehnal ty. Vieš? Od zlosti aj ľútosti by som na teba najradšej nakričala. Ale viem, že toto je mimo nás, a že teraz, presne v tejto chvíli by si povedal: "Aáleé, Maťa."
 
Jano Topercer:
Uuuu, veľmi žiaľne, veľmi nečakané a len veľmi pomaly mi dochádzajúce tam hlbšie. Tam hlbšie mám stále živého toho mnohými talentmi obdarovaného, citlivého, múdreho, mravného, odolného, činného a radostne skromného chlapíka v zenite vývinu, ktorý mi bol napriek rozdielom vo vierach blízky ako málokto - a tak to aj zostane. Úprimnú sústrasť Dankovej rodine a česť jeho pamiatke.
 
Juraj Rizman:
Bol to tvrdohlavý, ale veľmi priamy, čestný a úprimný muž - oddaný telom aj dušou myšlienke ochrany životného prostredia. Mal som tú česť ho poznať a spolupracovať s ním. Budeš tu chýbať, priateľu!
 
Natália Šovkoplias:
Je to veľmi smutná správa...A je veľká škoda, že Dano opustil tento svet, ktorý zvlášť teraz potrebuje takých odborníkov - environmentalistov a presvedčených bojovníkov za udržateľné životné prostredie....
Milý Dano, budeš nám všetkým chýbať... Večná pamäť...
 
Mikuláš Huba:
Stále sa neviem vyrovnať s tým, že odišiel - mladý, hyperaktívny, plný elánu...
Je strašné, že Slovenský ochranársky snem priśiel počas svojej krátkej existencie už o svojho tretieho zakladajúceho člena - a opäť o jedného z najaktívnejších, najkompetentnejśích, skrátka najcennejších.
Česť Tvojej pamiatke, milý Dano!
A vďaka za všetko, čo si pre tento svet urobil.
P. S. Keď ma občas novinári oslovili, aby som sa vyjadril na tému ovzdušia, dopravy v mestách, GMOs, biopotravín a pod., obyčajne som reagoval asi tak, že svoj názor na tieto veci mám, ale sú tu povolanejší na to, aby o nich hovorili do médií. A na otázku kto, neraz som odpovedal, že Daniel Lešinský. Nie náhodou sa v posledných rokoch stal jedným z médiami najčastejšie citovaných ochranárov. O to viac bude chýbať a o to viac sa musíme snažiť my ostatní a ostatné.
 
Roman Havlíček:
Dano, nie vždy som s Tebou súhlasil, ale vždy som bol s Tebou! Dano Lešinský! Budeš chýbať.
 
Michal Deraj:
Zomrel náš súpútnik Dano Lešinský. Zanietený ochranár, bojovník proti GMO, argumentačne vždy pripravený, skvele vystihujúci podstatu environmentálnych problémov, s ktorým bola radost diskutovať a spolupracovať. Dano budeš nám chýbať. Česť jeho pamiatke.
 
Ľubica Trubíniová:
Veľká a ťažká strata... Dano bude veľmi chýbať. Veľmi...
Dano, ďakujeme ti za všetko, čo si dal - nám všetkým a najmä Svetu a Prírode.
Úprimnú sústrasť všetkým jeho najbližším. A veľa síl...
:-(

Peter Mihók (člen OZ CEPTA):

Chcem vyjadriť uprimnú sústrasť všetkým Vám, kto ste v Danovi stratili blízkeho priateľa, akoby člena širšej rodiny. Od Dana viem, že ním bol aj pre viacerých z Vás.

Ťažko sa mi hľadajú slová, keďže Dano mi každý rok na mnohých stretnutiach, túrach, horských chatách atď. vždy dával veľmi veľmi veľa citovej, morálnej aj praktickej podpory na všetky moje aktivity spadajúce pod 3. sektor. Nebyť dlhoročnej systematickej a dôslednej práce Dana, Miloša a ďalších členov OZ CEPTA, neurobil by som takmer nič z toho, čo považujem za moje najzmysluplnejšie aktivity, keďže boli aj dobrovoľné a súčasne verím aj užitočné viac pre spoločnosť ako pre OZ CEPTA.

Ďakujem všetkým Vám, kto v tieto dni myslíte na Dana, jeho rodinu a Darinu!

 

Zaradenie článku: