Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Očakávané pozitíva a možné slabiny nového stavebného zákona - pozvánka na seminár

Seminár a diskusné fórum Očakávané pozitíva a možné slabiny nového stavebného zákona 17. 10. 2013 (vo štvrtok), 12.00 – 15.00 h v Kinosále NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava

 Program:

Otvorenie: Mikuláš Huba (poslanec NR SR)

Úvodný panel:

  • František Palko (štátny tajomník MDVRR SR): Aktuálny stav návrhu nového stavebného zákona po verejnej diskusii
  • Maroš Finka (Ústav manažmentu STU): Význam územného plánovania vo výstavbe
  • Bohuš Kováč (Slovenská komora architektov): Stanovisko SKA k návrhu Stavebného zákona
  • Anna Dobrucká (ZUUPS): Krajina - súčasť stavebného procesu
  • Dva pohľady zo samosprávy: zástupca ZMOS; generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič
  • Igor Hraško (poslanec NR SR): Stavebný zákon v legislatívnom procese

Moderovaná diskusia

Závery a odporúčania kompetentným

Pozývame aj zástupcov a zástupkyne ministerstva životného prostredia, ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva kultúry.

Ak máte záujem o vystúpenie s vlastným príspevkom (v dĺžke do 5 min.), avizujte, prosím, jeho zameranie. Pre lepšiu organizáciu podujatia by sme uvítali zaslanie príspevku v písomnej / elektronickej podobe vopred.

Vašu účasť prosíme potvrdiť do 16. 10. 2013 do 14.00 h. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť.

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE: (príspevky, materiály, analýzy a pripomienky k návrhu zákona - podklady k semináru a diskusii)

- Stavebný zákon - návrh + dôvodová správa, MDVRR SR, 18. júl 2013 (pdf): stav_zakon_navrh_MDVRR_18_7_2013

- Stavebný zákon - návrh (doc), 3. júl 2013:  stav_zakon_navrh_3_7_2013

Pripomienky k návrhu zákona:
- Závery z odborného seminára, Svit, 5. - 6. 9. 2013: stav_zakon_Svit_zavery_draft_sept_2013

- Via Iuris:   stav_zakon_Via_Iuris_pripomienky_sept_2013

- OĽaNO:  stav_zakon_OLaNO_pripomienky_sept_2013

- Regionálne environmentálne centrum Slovensko (REC): stav_zakon_REC_pripomienky_sept_2013

- Hromadná pripomienka - radón; D. Nikodemová, K. Holý, I. Pinter: stav_zakon_radon_hrom_pripomienka_aug_2013

- Únia miest Slovenska:  stav_zakon_UMS_pripomienky_febr_2013

- SKA, SKSI, KGK - stanovisko: stav_zakon_SKA_SKSI_KGK_stanovisko_dec_2012

- SKSI, ZSPS, ZMOS, KGK - pripomienky: stav_zakon_SKSI_ZSPS_ZMOS_KGK_pripomienky_dec_2012

- autorizovaní architekti B. Kováč, J. Komrska, M. Kropiláková, I. Pleidel, J. Šujan - pravidlá: stav_zakon_pravidla_architekti_abstrakt

- Anna Zemanová, tím líderka SaS pre životné prostredie: blog

- Miroslav Ivan, tím líder SaS pre dopravu a výstavbu: blog

Analýza:
CPTŠ - Urbion: Analýza právnych predpisov územného plánovania štátov EÚ ako podklad pre tvorbu územnoplánovacej legislatívy v SR : CPTS_Urbion_prav_predpisy_UP_EU_analyza

 

Mikuláš Hubapredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Igor Hraško, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

v spolupráci s Geografickým ústavom SAV , Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku - ZUUPS a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život - STUŽ/SR 

----------------

stavebny_zakon_seminar_pozvanka