Niekoľko viet k dezinformáciám o zmene klímy

Chcete podporiť túto výzvu? Kliknite sem

S potešením sledujeme, že téma klimatickej zmeny – donedávna u nás obchádzaná a bagatelizovaná – sa dostáva do väčšej pozornosti médií a politikov a stáva sa konečne predmetom verejnej diskusie. Zároveň s tým sa však objavujú aj mediálne výstupy, vyjadrenia alebo články, ktoré o tejto závažnej téme šíria dezinformácie a konšpiračné teórie –, či už z nevedomosti, alebo preto, že ich vytvárajú určité záujmové skupiny so zámerom relativizovať a spochybňovať výsledky dlhoročného vedeckého výskumu v tejto oblasti. Šírenie dezinformácií má za cieľ diskreditovať aj vedcov, ktorí údajne finančne profitujú z tzv. klimatického priemyslu. Zväčša ide o nepodložené a zavádzajúce informácie, ktoré sú v rozpore s novinárskou etikou.

Komentár SME

https://komentare.sme.sk/c/22184557/niekolko-viet-k-dezinformaciam-o-zmene-klimy.html

Úloha médií pri informovaní širokej verejnosti o klimatickej zmene je kľúčová. Verejnosť by mala byť čo najkomplexnejšie informovaná o tejto civilizačnej hrozbe. Žiadne fakty by sa preto nemali tajiť, zľahčovať, prekrúcať, dezinterpretovať či skresľovať.

Súčasťou slobodného mediálneho priestoru sú, prirodzene, aj kritické informácie, ktoré poukazujú napríklad na zneužívanie finančných prostriedkov pri riešení klimatickej krízy. Týka sa to ako adaptačných opatrení, tak aj aktivít smerujúcich k znižovaniu spaľovania fosílnych palív, kedy sa v mene boja proti klimatickej zmene neraz zneužívajú finančné prostriedky na rôzne pochybné a neodborné projekty. Veľa peňazí pohltí aj biznis s biopalivami, napríklad výruby a spaľovanie dreva z cenných porastov, ktoré končí ako štiepka v elektrárňach, či pestovanie repky olejnej. Pritom funkciu lesov a ďalších prírodných ekosystémov v rámci adaptačných opatrení na zmenu klímy považujeme za kľúčovú.

Oprávnenú kritiku rôznych neodborných projektov a tiež netransparentného, ekologicky sa tváriaceho biznisu však nemožno spájať s vedeckou podstatou príčin klimatickej zmeny. Prípady,
keď boli zneužité alebo nehospodárne využité prostriedky, nemožno demagogicky zneužívať
ako dôkaz, že problém klimatickej zmeny neexistuje. V rámci demokratickej diskusie sú
pochopiteľné a vítané rozličné názory na prevenciu i na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy.
Je však neprípustné ignorovanie základných faktov, spochybňovanie fyzikálnych zákonov a šírenie rôznych konšpiračných a pavedeckých teórií, ktoré okrem iného popierajú rozhodujúci podiel ľudskej činnosti na zmene klímy.

Podporujeme úsilie mladej generácie, ktorá prejavila vysokú mieru zodpovednosti pri riešení
klimatickej krízy. Preto majú našu podporu všetky jej aktivity vrátane protestov, ktoré sa obišli bez násilia. Práve mladá generácia bude v budúcnosti vystavená zmene klímy v oveľa väčšej miere, ako si to dnes dokážeme predstaviť. Apelujeme tak na všetkých, aby v mladých ľuďoch pestovali, podporovali a kultivovali zodpovednosť za svet, v ktorom budú žiť. Klimatické protesty mladej generácie symbolizuje švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá sa stala terčom neetických útokov niektorých médií. Osobné útoky či už na ňu, alebo na iných mladých aktivistov a aktivistky, ktorí sa kriticky vyjadrujú k nezáujmu riešiť civilizačné riziká spojené s klimatickou zmenou, rozhodne odmietame.

Oceňujeme vyjadrenia politikov a ďalších verejne činných osobností, ktoré sa ku klimatickej zmene
vyslovujú. Ako príklad môžeme uviesť slová slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá na klimatickú krízu vo svojom inauguračnom prejave osobitne upozornila. Rovnako oceňujeme, že väčšina médií na Slovensku o zmene klímy informuje korektne a v súlade s výsledkami vedeckého výskumu v tejto oblasti.

Preto sa obraciame na všetky médiá, ale aj na osobnosti, ktoré sa k tejto téme vo verejnom priestore vyjadrujú, aby sa pri informovaní, resp. v diskusii o klimatickej kríze opierali o správy, ktoré pravidelne zverejňujú národné meteorologické služby, vedecké agentúry a inštitúcie. Viaceré informácie sú upravené do zrozumiteľnej podoby pre potreby širokej verejnosti. Za všetky ich zdroje spomeňme Svetovú meteorologickú organizáciu, Medzivládny panel OSN o zmene klímy, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenskú akadémiu vied alebo popredné slovenské univerzity. V týchto inštitúciách pracujú odborníci, ktorí ochotne ponúknu médiám odborne kvalifikované informácie.

V Bratislave dňa 6. 8. 2019

Autori textu výzvy:

 • Alexander Ač, klimatológ a ekológ;
 • Márius Kopcsay, spisovateľ a novinár (TASR);
 • Pavel Matejovič, klimatológ a literárny vedec

Výzvu o. i. podporili:

 • prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Bratislava
 • prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., environmentalista a vedecký pracovník, Geografický ústav, Slovenská akadémia vied Bratislava
 • prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., vedecká pracovníčka, členka Predsedníctva a Učenej spoločnosti SAV
 • prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie
 • doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., vedecký pracovník, člen Výboru Snemu SAV a Učenej spoločnosti SAV
 • doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • doc. Zuzana Kronerová, herečka a pedagogička
 • Jakub Andacký, organizátor študentských klimatických protestov na Slovensku
 • Ing. František Guldan, výtvarník
 • prof. Juraj Nvota, režisér, herec a pedagóg
 • Oľga Feldeková, spisovateľka a novinárka
 • Ľubomír Feldek, básnik, spisovateľ a prekladateľ
 • Mgr. Martin Hojsík, environmentlista a europoslanec
 • Ing. Erik Baláž, lesník, ekológ a filmár
 • Mgr. Viera Dubačová, režisérka, filantropka a poslankyňa NR SR
 • Zuzana Homolová, hudobníčka a pedagogička
 • Jana Bodnárová, spisovateľka
 • Daniel Pastirčák, spisovateľ, výtvarník a kazateľ
 • Matúš Ritomský, umelec a publicista
 • Mgr. Daniela Piršelová, televízna redaktorka a zakladateľka Klimatickej konferencie na Slovensku
 • Juraj Marušiak, PhD., samostatný vedecký pracovník, Ústav politických vied SAV
 • Peter Ivanič, občiansky aktivista, vedúci programu Svet medzi riadkami v mimovládnej organizácii Človek v ohrození
 • Mgr. Lucia Szabová, environmentalistka a občianska aktivistka
 • Mgr. Jozef Pecho, klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Ďalší signatári a signatárky výzvy:

 • Ing. Dušan Bevilaqua, PhD, dôchodca - bývalý riaditeľ národného parku
 • Soňa Párnická, aktivistka
 • Ing. Štefan Szabó, PhD., environmentalista
 • Mgr. Natália Shovkoplias, ekologička
 • Peter Krajčík, klimatický aktivista, Leader of The Climate Reality Project – environmental education program
 • Mgr. Kristína Hudeková, environmentálna žurnalistka
 • Ing. Martina Barancová – Paulíková, environmentalistka
 • Sabina Barbojak – Galeková, predsedníčka OZ Hrad – Slavín
 • Mgr. Michal Drotovan, geograf, politológ, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
 • Mgr. Samo Smetana, hudobník a redaktor
 • Ing. Ladislav Hegyi, environmentalista
 • Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc. vedecký pracovník SAV, geograf a kazateľ
 • Mgr. Zuzana Dovalová, environmentalistka
 • Mgr. Pavel Šremer, biológ, environmentalista
 • Mgr. Tomáš Peciar, environmentálny aktivista
 • Eulália Štefanová, environmentalistka
 • Ing. Karol Fröhlich, DrSc, vedecký pracovník SAV, člen Učenej spoločnosti SAV
 • Mgr. Marcel Zajac, environmentalista
 • prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. vedecký pracovník SAV, pedagóg
 • Mgr. Richard Medal, environmentalista a komunálny politik
 • Ing. Klaudia Medalová, environmentalistka
 • Ing. arch. Boris Hochel, architekt – pamiatkar
 • RNDr. Ľubica Krištofová, profesionálna ochrankyňa prírody, členka
 • Ing. Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka
 • Ing. Karol Fröhlich, DrSc., vedecký pracovník SAV, člen Učenej spoločnosti SAV
 • Mgr. Martin Zajac, environmentalista
 • Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. vedecký pracovník
 • Mgr. Richard Medal, environmentalista a komunálny politik
 • Ing. Klaudia Medalová, environmentalistka
 • MVDr. Samuel Pačenovský, ornitológ, ochranca prírody
 • Ing. arch. Boris Hochel, architekt – pamiatkar
 • RNDr. Ľubica Krištofová, osvetová pracovníčka, ochrankyňa prírody
 • RNDr. Anna Zemanová, environmentalistka, poslankyňa NR SR
 • RNDr. Silvia Szabóová, environmentalistka
 • Ing. Daniel Lešinský, PhD., environmentálny inžinier a predseda oz CEPTA
 • Ing. Juraj Melichár, environmentalista
 • Doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., lekár a pedagóg
 • Ing. Milan Lichý, lesník – environmentalista, viceprimátor Banskej Bystrice
 • doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., prírodovedec
 • Ing. Ivana Kohutková, PhD., environmentalistka, riaditeľka Greenpeace Slovensko
 • Mgr. Michal Deraj, evironmentalista
 • Ing. Ladislav Bíro, evironmentalista
 • Ing. Zuzana Hudeková, PhD., záhradná architektka
 • Ing. Alena Trančíková, environmentalistka
 • doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., architekt a pedagóg

Okrem jednotlivcov výzvu podporil aj Slovenský ochranársky snem, neformálne združenie osobností, dlhodobo sa zaoberajúcich životným prostredím.

PrílohaVeľkosť
Súbor niekolko_viet_vyzva_6-8-2019.rtf43.45 KB
Kľúčové slová: