Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Nedajme si ukradnúť nos spomedzi očí!

„...Hovoril som na tému Iuventa z tohto miesta v nedávnej minulosti vari hodinu a nechcem sa opakovať, ale predsa mi nedá nepovedať na margo tejto nešťastnej kauzy ešte zopár slov.

Doteraz sa celá kauza vyvíjala tak, že tu postupne, krok za krkom mizol, alebo menil funkciu majetok, ktorý mal patriť štátu a slúžiť deťom a mládeži Slovenska. Tento trend sa, žiaľ, nezastavil ani počas Vášho pontifikátu, pán minister Draxler. Vami zriadená inštitúcia nedávno dokonca vyhlásila Iuventu a okolitý areál za nadbytočný majetok – čím nepriamo povedala, že zariadení pre deti a mládež máme na Slovensku nadbytok! To snáď nemyslíte vážne?! Dokonca populárny bazén, ktorý v predchádzajúcich rokoch slúžil najmä rodinám s deťmi, zostal tento rok z nepochopiteľných dôvodov mimo prevádzky! Citlivo to vnímajú v prvom rade priamo dotknuté deti a ich rodičia, ale aj široká verejnosť – nielen bratislavská, ale celoslovenská, o čom svedčia podpisy pod petíciou i maily, ktoré nám chodia. Je to logické, lebo táto lokality má evidentne nadmestský charakter a musí sa vrátiť deťom a mládeži! Aj z tohto miesta sa chcem poďakovať všetkým, ktorí a ktoré bojujú za zachovanie Iuventy pre verejnosť.“