Nazad cesta nemožná, pet–fľaše zálohovať sa musí!

Ľudevít Štúr píše ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi:

Brat môj v službe, milý László,

Kedže ako zaiste aj sám dobre vieš, našu slovenskú zem nám každého Roku Pána zasype čajsi poldruha miliarda páperových butiliek, pet-fľašami nazývaných, čo našu rodnú postať potom hnusobou na časy dlhé znešváruje, nože Ty to tam, pán brat môj, do tých svojich pisárov trocha prudšie durkni, aby sa tak, ako mnohé iné, aj naša krajina cnostnou cestou vydala a tieto prenešťastné fľaše sa naskutku zálohovať začali, a tak vďaka povestnej šetrnosti národov našich nie do gruntov a potokov, ale do obchodov v čo najväčšej miere sa dostávali.

Nepochybujem, že ma nesklameš a svojou príslovečnou húževnatosťou túto vec z moci úradnej, no i pre pokoj duše svojej, v čase čo najbližšom na poriadok dáš.

Na Deň Zeme dané v Prešporku, Roku Pána 2018

                                                                                                    V trvalej úcte

                                                                                                                        Tvoj Ľudevít

Ďalšie info:

Zaradenie článku: