Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Návrh zákona, ktorý má jedinú chybu: pochádza z opozičných lavíc

(z vystúpenia M. Hubu k novele zákona o starostlivosti o dieťa na 44. schôdzi NR SR) ...Len pár viet. Je tu návrh zákona, ktorý sa snaží účinne riešiť skutočne dôležitý problém, problém, ktorý má rozmer výchovno-vzdelávací, sociálny ale v širšom slova zmysle kultúrny. Podľa odborníkov z teórii a praxe, ktorí tu v rozprave k tomuto návrhu zákona vystúpili, je ten návrh pripravený veľmi dobre. Takže máme tu na jednej strane reálny problém, na druhej strane ponúkané reálne riešenie. V tejto situácii by zdanlivo nič nemalo brániť tomu, aby sme takýto návrh veľkou väčšinou hlasov prijali okrem tej skutočnosti, že ten návrh pochádza z opozičných lavíc. Ale pýtam sa, je to naozaj dostatočný dôvod na to, aby ste takýto potrebný zákon neprijali?