Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Návrh na vydanie "lazníckeho" zákona

Vážený pán
Peter Pellegrini

predseda Národnej rady Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a

Vážený pán predseda,

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do legislatívneho procesu návrh na vydanie zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (laznícky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to tak v písomnej, ako aj v elektronickej verzii, pričom obe verzie sú zhodné.

Poslanecký návrh zákona uvedú vo výboroch predkladatelia a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ho za skupinu poslancov uvedie Ján Mičovský.

S úctou Ján Mičovský

P o s l a n e c
Národnej rady Slovenskej republiky
Ján Mičovský

Bratislava, 13. apríl 2015

Prílohy: