Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Našu prírodu nechránime príliš, ale príliš málo

Z vystúpenia poslanca M. Hubu v rozprave k novele zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (CITES).

...Chcel by som podporiť názory i návrh, ktorý tu predniesol pán poslanec Fecko, okrem iného aj preto, lebo jeho pozmeňujúci návrh zlepšuje účinnosť a vykonateľnosť tejto právnej normy, Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý tu predniesol pán poslanec Záhumenský, podporujem navrhované zlepšenia legislatívno-technického charakteru, ale nie návrhy na takpovediac zmäkčenie navrhovaného zmenia vládneho zákona, lebo, a o tom som presvedčený, našu prírodu, vrátane ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov, nechránime príliš (ako to tu občas počúvame), ale príliš málo. V tomto prípade verím odborníkom z MŽP, ktorí v spolupráci s odbornou komunitou tento návrh zákona pripravili...