Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Národná rada odmietla realizovať svoje vlastné uznesenie

Hlasovanie väčšiny poslancov a poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. mája 2013 svojou „troškou do mlyna“ opäť prispelo k erózii právneho štátu na Slovensku, keďže neprešiel procedurálny návrh predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslanca Mikuláša Hubu (OĽaNO), ktorým navrhol, aby Národná rada SR požiadala Vládu SR o zdôvodnenie, prečo nepredložila do NR SR  Správu o plnení Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR tak, ako to vyplýva z Uznesenia NR SR č. 1989/2002, bod B a ako to plénu NR SR poslanec Huba pripomenul už aj na začiatku 16. schôdze NR SR, 13. marca 2013. Túto správu, štruktúrovanú podľa jednotlivých rezortov, má vláda SR v zmysle citovaného uznesenia predkladať do Národnej rady SR každoročne do 31. marca. Vláda i parlamentná vládna väčšina ignorovaním tejto skutočnosti dáva jasne najavo to, ako „vážne“ berie platné parlamentné uznesenia, právny štát, ale i programové vyhlásenie „vlastnej“  vlády (kde sa, mimochodom, slovné spojenie podpora trvalo udržateľného rozvoja vyskytuje pomaly na každej strane a v tých najrôznejších súvislostiach.)  Parlament sa takto dobrovoľne oberá o vlastné kontrolné právomoci, znižuje svoju vážnosť v očiach verejnosti a prejavuje nebezpečnú mieru nekritickosti a tolerancie voči Vláde SR a jej nesplneným povinnostiam vo vzťahu k Národnej rade SR.

Info: Mikuláš Huba - mikulas.huba@nrsr.sk