Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Na čo minister Žiga peniaze žiada a na čo nie

(voľne prerozprávané vystúpenie M. Hubu v parlamentnej rozprave k návrhu Štátneho rozpočtu na r. 2015 – 2017, 2. 12. 2014)

Začnem tým, že pochválim pána ministra Žigu. A na to mám naozaj málokedy dôvod. Opatrne ho pochválim za to, že v komentári k rozpočtovej kapitole svojho ministerstva - a napokon aj v dnešnom svojom vystúpení - otvorene konštatoval, že návrh rozpočtu v podobe, v akej sme ho dostali do výborov, je vo vzťahu k väčšine (ak nie ku všetkým) príspevkovým organizáciám v rámci jeho rezortu likvidačný.

Je však škoda, že svoje úsilie zvýšiť rozpočet MŽP na budúci rok zameral len na protipovodňovú ochranu prostredníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku. Samozrejme, že nikto normálny si neželá povodne, víta účinnú protipovodňovú ochranu a nebude odmietať pridelenie potrebných štátnych prostriedkov na ňu. Len nikto dosiaľ jasne nepovedal, ako konkrétne sa táto činnosť plánuje realizovať a stále nám chýba ucelená, komplexne odborne zoponovaná a verejne prístupná koncepcia protipovodňovej ochrany na Slovensku.

Som za to, že je treba zvýšiť rozpočet ministerstva ŽP, ale navrhujem, aby sme požadovaných 15 mil. eur adekvátne rozdelili  medzi všetky zmysluplné rezortné organizácie, ktorým reálne hrozí kolaps.