Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Môj vesmír II - Slovo na úvod

Šesťdesiatka, ktorej sa práve dožívam,  sa mi zdá byť vhodná príležitosť na to, aby som si usporiadal  do podoby akéhosi pomyselného vesmíru nielen jednotlivcov, ale aj spoločenstvá a komunity, do ktorých som časť svojho života patril, ktoré ma významnou mierou ovplyvňovali či inšpirovali, ktoré boli skrátka pre mňa z rôznych dôvodov dôležité.  Môj vesmír II ja voľným pokračovaním mojej nedávno vydanej knižky Môj vesmír, ktorá je vyznaním adresovaným ľuďom - jednotlivcom okolo mňa.

Samozrejme, že komunít, ktoré boli pre mňa v živote dôležité, bolo oveľa viac. Mrzí ma, že sa viaceré z nich v tejto knižke neobjavili, alebo ak aj, je zmienka o nich oveľa stručnejšia a marginálnejšia, než ako by si boli zaslúžili. A týka sa to aj takých spoločenstiev, ktoré zohrali v mojom živote mimoriadne významnú úlohu, vrátane rodiny, školských kolektívov od základnej až po vysokú školu, či kolektívov z univerzít doma i v zahraničí, na ktorých som pôsobil.  Verím, že mi to tí a tie, ktoré sa tu menovite nenájdu, odpustia.

Texty, ktoré sa ocitli v tomto výbere, sú zväčša staršieho dáta a vznikli z rozličných príčin a pri rôznych príležitostiach. Rozhodol som sa urobiť len výber z textov, ktoré už jestvovali a nepísať nasilu a napochytro nič nové len preto, aby môj vesmír, ktorému je táto knižka venovaná, bol za každú cenu komplexnejší, reprezentatívnejší, úplnejší... Podobné konštatovanie sa týka aj proporcionality textov:  kým o mnohých mne veľmi blízkych komunitách je tu neraz len pár riadkov, o niektorých iných, v ktorých som strávil menej času, je tu niekedy napísané paradoxne  viac. Prečo? Lebo z rôznych príčin  nestačilo o nich napísať len zopár viet.

A ešte niečo považujem za potrebné v úvode podotknúť. Hovoril a písal som v živote aj o niektorých spoločenstvách, ktoré sa v tejto knižke neobjavili, hoci môj život citeľne ovplyvnili. Nenájdete ich tu len preto, lebo k nim nemám pozitívny vzťah a po dlhšej úvahe som ich do výberu nezaradil aj za cenu toho, že bez nich bude ten môj pomyselný vesmír chudobnejší. Možno na k ním vrátim niekedy inokedy...

Toto je teda pár slov na úvod, ktoré som považoval za potrebné povedať predtým, ako Vám s dôverou dám do rúk moje v poradí druhé vyznanie o tých a tým, ktorí a ktoré tvorili, tvoria a dúfam, že ešte dobrých pár rokov aj budú tvoriť môj vesmír.

Mikuláš Maňo Huba                                                                                                 24. 3. 2014