Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 45. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Spoluautorstvo návrhu dvoch zákonov (spoločne s kolektívom spoluautorov).

* Predloženie doplňujúceho návrhu k návrhu zákona (spoločne s E. Jurinovou).

* Podpora pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov iných poslancov a poslankýň.

* Dve vystúpenia v rozprave k návrhu na odvolania ministra životného prostredia.

* Niekoľko vyjadrení pre médiá.

* Príspevky publikované v SME,  Denníku N a inde.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Príprava novej publikácie do tlače.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku migrácie, odpadov a vody.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – Slovenského ochranárskeho snemu (spoluautorstvo a finalizácia tlačovej správy ku Klimatickému summitu v Paríži, spoluorganizovanie regionálnych stretnutí vo Zvolene a v Trenčíne, udeľovanie menovacích dekrétov zakladajúcim členom/členkám atď.)

* Účasť na redakčnej rade Krás Slovenska.

* Účasť na stretnutí priaznivcov Greenpeace.

* Účasť na stretnutí iniciatívy Za živé rieky... vo Zvolene.

* Účasť seminári a diskusii expertov pri príležitosti ukončenia klimatického summitu COP 21.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Účasť na verejnom zhromaždení za záchranu Pečnianskeho lesa.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Malacky, Senec, Pezinok, Trenčín a Zvolen.