Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 44. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Spoluautorstvo dvoch návrhov nových zákonov (spoločne s kolektívom spoluautorov).

* Predloženie troch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom zákonov.

* Podpora pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov iných poslancov a poslankýň.

* Procedurálne návrhy na úvod schôdze NR SR.

* Niekoľko vystúpení v pléne NR SR.

* Prednesenie niekoľkých interpelácií a reakcií na odpovede členov vlády.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá.

* Príspevky publikované v SME,  Denníku N a v Geografickom časopise.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku migrácie, geneticky modifikovaných organizmov, lesov a krajiny.

* Zorganizovanie záverečného stretnutia Odbornej komisie pre ochranu prírody a krajiny pri Výbore NR SR.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – Slovenského ochranárskeho snemu (finalizácia ochranárskych zásad, udelenie prvých menovacích dekrétov atď.).

* Organizovanie, resp. spoluorganizovanie seminárov a diskusných fór o migračnej kríze a jej súvislostiach ako aj akcie Deň lesa a krajiny v parlamente – prednesenie príspevkov, účasť v paneloch, moderovanie, diskusia, príprava výstavy ai.

* Úvodné vystúpenie na národnej konferencii projektu Local Authoritie as Drivers for Development Education and Raising Awereness.

* Prezentácia na seminári Únie miest Slovenska.

* Návšteva utečeneckého centra v Gabčíkove.

* Uctenie si pamiatky obetí teroristického útoku v Paríži.

* Posledná rozlúčka s Jurajom Kušnierikom.

* Účasť na redakčnej rade Krás Slovenska.

* Účasť na otvorení festivalu Jeden svet.

* Účasť v medzinárodnom paneli expertov pri príležitosti otvorenia klimatického summitu COP 21.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Účasť na spomienkových podujatiach a diskusiách k 17. novembru.

* Účasť na podujatí Nové ploty.

* Účasť na Stredoeurópskom fóre.

* Účasť na Bibliotéke.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Dunajská Streda, Malacky, Senec, Pezinok, a Trenčín.