Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 43. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Vypracovanie a predloženie návrhov dvoch nových zákonov (spoločne s kolektívom spoluautorov).

* Príprava pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhom zákonov.

* Niekoľko vystúpení v pléne NR SR.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá, o.i.: SITA, TASR, SME, Denník N...

* Príspevky publikované v SME a  Denníku N.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku pamiatkovej starostlivosti, reštaurovania...

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – Slovenského ochranárskeho snemu (diskusia o zásadách, príprava menovacích dekrétov atď.)

 

* Spoluorganizovanie seminárov a diskusných fór o etických aspektoch jadrovej energetiky a o verejnom záujme v NR SR – v oboch prípadoch prednesenie úvodného príspevku.

* Príprava prednáškovo-diskusného podujatia na tému migrácia.

* Návšteva alternatívnych zariadení v Malých a Bielych Karpatoch (o.i. Prameň na Súši).

* Skupinový výstup na Kriváň pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

* Údržba historických štruktúr krajiny v hornom Liptove.

* Účasť na schôdzi bratislavských ochranárov.

* Účasť na stretnutí Slovenskej asociácie Rímskeho klubu.

* Účasť na spomienkovom podujatí pri príležitosti 96. výročia vzniku Československa.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Liptovský Mikuláš, Malacky, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senec a Pezinok, Poprad a Trnava.