Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 42. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Vyhodnotenie  ankety pre odborníkov, týkajúcej sa  návrhu nového stavebného zákona.

* Prednesenie nových interpelácií.

* Reakcia na odpovede členov vlády na predchádzajúce interpelácie.

* Opakované podanie návrhu, aby plénum NR SR nerokovalo o „malej“ novele stavebného zákona.

* Autorstvo žiadosti prezidentovi, aby nepodpísal „malú“ novelu stavebného zákona.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá, o.i.: RTVS, SITA, TASR, SME, Denník N, Parlamentné listy, Obzor...

* Príspevky publikované v Denníku N, v Envigogike, v Parlamentných listoch ai.

* Vydanie publikácie Devínska ochranárska iniciatíva – Kapitoly z environmentálnej politiky, XV. diel.

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku stavebného zákona, ochrany prírody, reštitúcií,...

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy – zorganizovanie prvého stretnutia Slovenského ochranárskeho snemu.

* Pracovné stretnutie s aktivistami a aktivistkami OZ Hrad - Slavín.

* Pracovná večera za účasti bývalého ministra životného prostredia Francúzskej republiky na pôde francúzskej rezidencie v Bratislave.

* Účasť na geografickej expedícii na Sicíliu.

* Spoluorganizovanie seminára a diskusného fóra o zmene klímy v NR SR – prednesenie úvodného príspevku.

* Spoluorganizovanie 21. ročníka Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškovcov.

* Prednesenie príspevku Aktuálne problémy ochrany prírody a krajiny na konferencii Manažment chránených území na Kvilde.

* Absolvovanie exkurzie v NP Šumava a NP Bavorský les.

* Návšteva Dobrého trhu.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Dunajská Streda, Malacky, Senec a Pezinok.