Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Mikuláš Huba: Informácia o aktivitách v 41. mesiaci pôsobenia v NR SR

* Príprava a predloženie návrhu novely lesného zákona (v spoluautorstve so skupinou poslancov).

* Pripomienkovanie návrhu nového stavebného zákona a anketa pre odborníkov, týkajúca sa tohto návrhu zákona.

* Autorstvo a odoslanie 15 interpelácií.

* Reakcia na odpovede členov vlády na interpelácie.

* Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá, o.i.: RTVS, SITA, TASR, SME, Denník N...

* Príspevky publikované v Denníku N, v Krásach Slovenska ai.

* Príprava publikácie Devínska ochranárska iniciatíva.

* Odovzdanie štúdie do Geografického časopisu (v spoluautorstve s D. Šebom).

* Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na www.obycajniochranari.sk.

* Rôznorodé charitatívne aktivity.

* Podpora občianskych petícií a hromadných pripomienok.

* Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

* Konzultácie s odborníkmi a odborníčkami na problematiku ochrany riek a verejného záujmu.

* Pokračovanie v aktivitách Devínskej ochranárskej iniciatívy.

* Pracovné stretnutie s aktivistami a aktivistkami OZ Hrad - Slavín.

* Pracovné stretnutie s právnikmi z Via Iuris.

* Priama podpora aktivít ochranárov v Banskej Bystrici.

* Polemika na tému ďalšieho neadekvátneho sprístupňovania NPR Kvačianska doline.

* Účasť na proteste proti aktivitám župana Kotlebu (Kauza Divadlo tanca).

* Účasť na spomienkovom stretnutí pred Veľvyslanectvom RF pri príležitosti 47. výročia okupácie Československa.

* Účasť na podujatí za ľudskosť a proti xenofóbii v deň 71. výročia SNP.

* Účasť na happeningu „Zaváranenie hodnôt pre budúce generácie“ pred Prezidentským palácom v Bratislave.

 

 

IMG_3841

* Účasť na časti splavu rieky Hron, ktorá bola súčasťou kampane proti výstavbe tzv. malých vodných elektrární na tejto rieke.

* Účasť na niekoľkých vernisážach, premiérach, koncertoch, krstoch kníh a pod.

* Podpora Výzvy k ľudskosti.

* Rekonštrukcia pamiatok a údržba kultúrnej krajiny v dolnom a hornom Liptove (Podšíp, Kvačianska dolina, Liptovský Peter...).

* Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v jej okolí, ako aj v okresoch Dolný Kubín, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Malacky, Pezinok, Senec a Zvolen.