Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

M. Huba: Informácia o aktivitách v 24. mesiaci pôsobenia v NR SR

Návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho zdôvodnenie/obhajoba v pléne NR SR.

Návrh novely zákona o rokovacom poriadku (v spoluautorstve s E. Jurinovou).

Iniciovanie a prezentácia dvoch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k novele pamiatkového zákona (v spolupráci s J. Viskupičom).

Príprava ďalších návrhov zákonov, resp. pozmeňujúcich/doplňujúcich návrhov.

Podanie viacerých interpelácií adresovaných členom vlády.

Podpora viacerých pozmeňujúcich/doplňujúcich návrhov z dielne iných poslancov a poslankýň.

Viacero vystúpení v pléne NR SR.

Príprava a vedenie štyroch schôdzí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (VPŽP).

Priebežné manažovanie činnosti  VPŽP, vybavovanie agendy a pod.

Viacero vyjadrení a rozhovorov pre médiá, o.i.: RTVS (5x), Uj Szó, TASR, SITA, Aktuálne.sk, SME  ai.

Niekoľko publikovaných príspevkov v rôznych médiách.

Autorstvo pravidelných informácií a ad hoc príspevkov, najmä na  www.obycajniochranari.sk.

Príprava dvoch nových knižných publikácií do tlače.

Charitatívne aktivity.

Iniciovanie zbierky pre Ukrajinu.

Účasť na benefičnom koncerte pre Ukrajinu.

Výzva na využitie možnosti asignácie 2% dane v prospech tretieho sektoru (spolu s E. Jurinovou).

Príprava a moderovanie podujatia Fórum o vode.

Podpora viacerých občianskych petícií a hromadných pripomienok.

Korešpondencia s partnermi doma i v zahraničí.

Pracovné stretnutie s expertmi v oblasti pamiatok a archeologického výskumu.

Pracovné rokovanie s iniciátorom projektu Trashout.

Účasť na zasadaní redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska.

Účasť na výročnej schôdzi bratislavských ochranárov.

Účasť na pracovnom stretnutí iniciatívy Bratislava – otvorene.

Účasť na niekoľkých premiérach, vernisážach, koncertoch, krstoch kníh a pod

Prednáška a diskusia s medzinárodným tímom pedagógov a študentov.

Prednáška o cestovaní po Maroku s názvom Po stopách Malého Princa v Trenčíne.

Stretnutia s ľuďmi v Bratislave a v Trenčíne ako aj v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany, Nitra a Pezinok .